3jot Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu
Humanistyczny / Pedagogika / 2007

Notatki 3jot

plik doc

Konpekt pracy Plastyka

Konspekt pracy na lekcji plastyki w klasie 4 - światłocień w rysunku, należy dopracować cele operacyjne :)
Konspekt pracy na lekcji plastyki w klasie VI Temat: Światłocień w rysunku Opracowały: Judyta Bosak i Katarzyna Brud Pedagogika gr. C1 TEMAT: Światłocień w rysunku KONSPEKT LEKCJI PLASTYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZAS TRWANIA - 45 min. CELE DYDAKTYCZNE:  - poznanie pojęć: rysunek linearny, rysunek światłocieniowy, cień rzucony, cień  własny, światłocień.  - Umi...

plik doc

Maria Montessori

Pedagogika i sylwetka Marii Montessori
Pedagogika Marii Montessori "Pomóż mi zrobić to samodzielnie" Opracowała: Judyta Bosak Pedagogika gr. C1 Sylwetka Marii Montessori Maria Montessori urodziła się 31 sierpnia 1870 roku w Chiarawalle we Włoszech. Swoją edukację rozpoczęła w wieku sześciu lat w rzymskiej szkole publicznej. Już po ukończeniu średniej szkoły technicznej podjęła studia medyczne, które ukończyła z...

plik doc

Teoria wychowania

Część ściąg na koło
Psychospołeczne aspekty wychowania Szczególnie niezbędne w prawidłowym przebiegu procesu wych. są uwarunkowania psychospołeczne. Warunki: 1. Podmiotowe traktowanie dzieci i młodzieży, 2.Demokratyczny styl kierowania wychowawczego, 3. Praca nad sobą wychowawców i nauczycieli, 4.Poznanie dzieci i młodzieży. 1.Podmiotowe traktowanie dzieci i młodzieży: Poszanowanie prawa do własnej podmiotowości, niezależności ( autonomii, odrębności, niepowtarzalności). Okazywa...