Notatki kamila18

plik doc

Pielęgniarstwo i pielęgnowanie w wybranych definicjach a własne wyobra

Pielęgniarstwo i pielęgnowanie w wybranych definicjach a własne wyobrażenie o swoim przyszłym zawodzie.
Zad. Pielęgniarstwo i pielęgnowanie w wybranych definicjach a własne wyobrażenie o swoim przyszłym zawodzie. Definicja pielęgniarki i pielęgniarstwa kształtowała się na przestrzeni czasu. Pierwsza definicje, jaką chciałam omówić to def. Florencji Nightingale, która dokonała przełomu w pielęgniarstwie światowym. Według jej założeń pielęgniarstwo to: ?Służba Bogu ? przez niesienie u...

plik doc

Ocena przedoperacyjna stanu chorego w anestezjologii

Ocena przedoperacyjna stanu chorego w anestezjologii
Ocena przedoperacyjna stanu chorego w anestezjologii Cele: rozpoznanie problemów zdrowotnych, które mogą stanowić element ryzyka wyeliminowanie współistniejących schorzeń lub uzyskanie jak najlepszej kontroli nad nimi określenie metod postępowania, które ograniczają do minimum ryzyko powikłań przedoperacyjnych, śródoperacyjnych i pooperacyjnych Pełna ocena składa się z: badanie podmiotowe badanie przedmiotowe z uwzglę...

plik doc

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel.

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel
PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII. NOWORODEK DONOSZONY- DEFINICJA, CECHY CHARAKTERYSTYCZNE. OPIEKA NAD NOWORODKIEM NA SALI PORODOWEJ I W PIERWSZYCH DNIACH ŻYCIA. PRZYSTOSOWANIE NOWORODKA DO ŻYCIA ZEWNĄTRZ MACICZNEGO. ŻÓŁTACZKA OKRESU NOWORODKOWEGO. NOWORODEK URODZONY PRZEDWCZEŚNIE- DEF., CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, ZAGROŻENIA. NOWORODEK HYPO- I HYPERTROFICZNY- PRZYCZYNY, ZAGROŻENIA. NAJCZĘSTSZE SCHORZ...

plik doc

1. Organizacja i zasady pracy na intensywnej terapii

1. Organizacja i zasady pracy na intensywnej terapii 2. stany naglące 3. cukrzyca
Organizacja i zasady pracy na intensywnej terapii Zalecana liczba łóżek na oddziale wynosi 5-15 Oddział może stanowić jednostkę gospodarczą i admini9stracyjnie niezależną lub być kliniką Klinika zapewnia stałą opiekę dla chorych jest powiązana z oddziałem Rodzaje działów intensywnej terapii Internistyczny- przyjmuje pacjentów z ostrymi zagrożeniami życia chorobami układu krą...

plik doc

odruchy noworoidka

odruchy noworodka
ODRUCHY NOWORODKA 1.     Odruch MORO u noworodka wyzwala się przez naruszenie jego równowagi. Można to wykonać u dziecka leżącego na plecach unosząc główkę i nagle opuszczając ją. Bądź też trzymając za dłonie podnosić powoli tułów do góry i szybko go opuszczać albo też gwałtownie poruszać łóżeczkiem na którym dziecko leży.   Prawidłową reakcją obronną noworodka jest wyciągnięcie ramion i rozwarcie dłoni a następnie zaciśnięcie dłoni i przywiedzenie obydwu ramion do...

plik doc

zagrożenia życia unoworodków

zagrożenia życia unoworodków
Stan zagrożenia życia u dzieci Definicja: niewydolność podstawowych układów ustroju, takich jak układ oddechowy, układ krążenia, układ nerwowy (ośrodkowy i obwodowy). Niewydolność powyższych układów szybko prowadzi do zatrzymania czynności serca i trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli stanu śmierci. Przyczyny doprowadzające do stanu zagrożenia życia: 1. Czynniki szkodliwe działające w życiu płodowym prowadzące do zaburzeń i niedojrzałości...

plik doc

opieka nad umirającym

opieka nad umierającym - referat stron 6
OPIEKA NAD UMIERAJĄCYM Umieranie stanowi końcowy akt życia wszystkich istot żyjących. Proces umieranie i opieka w tym czasie nad umierającym i nad jego bliskimi uważane jest za ważną sprawę. Jakkolwiek śmierć czeka każdego człowieka, to jednak na okoliczność tę czyni się najmniej przygotowań. Prawdą jest także, że chociaż każdy chory powierzony opiece pielęgniarek musi w końcu umrzeć, to fakt ten nie odgrywa żadnej roli w planowaniu potrzebnej opiek...