Notatki dyntka

plik doc

Historia ochrony środowiska

Praca dotycząca historii ochrony środowiska
BERNADETA UBERMAN GRUPA III III ROK BIOLOGIA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY W POLSCE I NA ŚWIECIE       Rzeszów 2006 W ostatnich latach coraz częściej spotykamy się z problemem określanym jako ochrona środowiska. Należy bowiem zwrócić uwagę na to, że mówiąc o ochronie środowiska, czy też przyrody musimy określić znaczenie terminów przyroda i środowisko. Przyroda oznacza wszystko co istnieje (z wyłączeniem tworu pracy ludzkie...

plik doc

Parazytologia

Jest to praca dotycząca pasożytów psa, przedstawione są objawy zarażenia i zapobieganie zarażeniu tymi pasożytami
BERNADETA UBERMAN IV ROK BIOLOGIA CYKLE ROZWOJOWE WYBRANYCH PASOŻYTÓW PSA DOMOWEGO RZESZÓW 2007 Spis treści: Wstęp………………………………………………………………………. 3 Charakterystyka wybranych pasożytów…………………………………… 4 I. Charakterystyka pcheł…………………………………………….. 4             1. Pulex irritans.……………………………………………... 4     &nbs...

plik doc

kultury in vitro

Wykłady na czwartym roku biologii
KULTURY IN VITRO Wykład I 22.02.2007 r. Słowo kultury in vitro oznacza zarówno przedmiot jakim w tym przypadku są rośliny, jak i czynności wykonywane na tych roślinach. Kultury in vitro: - prowadzone są w naczyniach - odizolowane od środowiska zewnętrznego - rosną na pożywkach (czarna pożywka zawiera węgiel) - kulturami mogą być organy roślinne, tkanki, pojedyncze komórki - muszą być zachowane sterylne warunki Komórka kompetentna - to taka komór...

plik doc

Mechanizmy ewolucji

Wykłady z mechanizmów ewolucji z kierunku biologia
Wykład I (13 pazdziernik 2006) Zmienność w populacjach naturalnych W danej populacji występuje zmienność. Stałość gatunku wiąże się z genotypem (cechy fizjologiczne, behawioralne, zewnętrzne), ale czasem następuje rozchwianie genotypów i osobniki z populacji różnią się niekiedy bardzo znacznie. Genom (genotyp) – zespół chromosomów danego osobnika. Pierwotnym źródłem zmienności są mutacje (zmiany zapisu informacji genetycznej): - punkto...

plik doc

ekologia roślin

Tu są wykłady z ekologii roślin, przedmiotu na czwartym roku biologii
EKOLOGIA ROŚLIN Wykład I 20.02.2007 r. Około 5 mld lat temu powstała Ziemia. G. E. Smoot i K. C. Mather dostali Nobla za teorię wielkiego wybuchu. Około 4 mld lat temu pojawiło się życie, w paleozoiku. Paleobotanika Ukształtowała się różnorodność środowisk i organizmów Wilson (1992) badał ile jest gatunków roślin i zwierząt Różnorodność biologiczna – to zróżnicowanie organizmów na wszystkich poziomach organizacji p...