Notatki kacper18

plik doc

Antypedagogika - cele o zasady

Antypedagogika - cele o zasady
Antypedagogika. Antypedagogika zwraca uwagę, że w konwencjonalnej, wychowawczej relacji dziecko cierpi i nie ma dokąd uciec. Nikt nie staje po jego stronie, nikt nie uznaje jego racji – co więcej, dorośli żądają, żeby nawet ono samo nie stało po swojej własnej stronie (tj. po stronie tego, co właśnie odczuwa). Żądają, żeby przyznało im słuszność, wyrzekło się własnego punktu widzenia i przyjęło ich pogląd. To jest gwałt, i każdy czuje, że to jest gwałt, ale...

plik rtf

sosjologia pracy

sosjologia pracy
ęęłęó Wykład I, 25.02.2004r. SOCJOLOGIA PRACY-dział socjologii ogólnej, zajmuje się zachowaniem ludzi w procesie pracy, bada pracę jako proces społeczny. PROCES-seria następujących po sobie zjawisk(te zjawiska mają charakter społeczno-socjalny pracy). Charakter społeczny polega na badaniu tych zjawisk, które mają wpływ na człowieka, na otoczenie w sensie socjologicznym. Pracujemy, aby zaspokoić potrzeby egzystencjalne i społeczno-kulturowe. Socjologia pracy zakłada, że...

plik doc

Socjologia - Na Czym Polega, Czym Jest, Czym Sie Zajmuje

Socjologia - Na Czym Polega, Czym Jest, Czym Sie Zajmuje
Jest to nauka badająca funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badają zarówno jednostki, jak i relacje między ludźmi (np. podziały społeczne), grupy społeczne, instytucje czy całe społeczeństwa. Narodziny socjologii wiążą się z zachodzącymi w XIX wieku gwałtownymi zm...

plik doc

Porównanie wychowania Spartańskiego i Ateńskiego

Porównanie wychowania Spartańskiego i Ateńskiego
Porównanie wychowania Spartańskiego i Ateńskiego. SPARTANIE-odznaczali się szorstkością usposobienia,zamiłowaniem do życia wojennego,pragnieniem władzy i zdobyczy.Nie dbając o wartości umysłowe i estetyczne,cenili ponad wszystko siłę,organizowali się głównie w celach militarnych i wychowaniu swych dzieci nadawali świadomie taki sam jednostronny kierunek.W 7 roku życia państwo odbierało dzieci rodzinie zarówno chłopców i dziewczęta,obie płci...

plik doc

Porównanie wychowania Spartańskiego i Ateńskiego

Porównanie wychowania Spartańskiego i Ateńskiego
Porównanie wychowania Spartańskiego i Ateńskiego. SPARTANIE-odznaczali się szorstkością usposobienia,zamiłowaniem do życia wojennego,pragnieniem władzy i zdobyczy.Nie dbając o wartości umysłowe i estetyczne,cenili ponad wszystko siłę,organizowali się głównie w celach militarnych i wychowaniu swych dzieci nadawali świadomie taki sam jednostronny kierunek.W 7 roku życia państwo odbierało dzieci rodzinie zarówno chłopców i dziewczęta,obie płci...