Notatki darunia1989

plik docx

socjologia wychowania


Socjologia wychowania

1.Cele przedmiotu

- celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowym zakresem wiedzy teoretycznej z socjologii wychowania. Student powinien przyswoić zakres pojęć i wiadomości koniecznych do rozumienia wychowania w społecznych i kulturowych uwarunkowaniach, w społeczeństwie współczesnym.

2. Podstawowe pojęcia z socjologii wychowania.

...

plik docx

Psychologia rozwojowa i osobowości

Materiały z zajęc na kierunku pedagogika dot. psychologii rozwojowej i osobowości

Psychologia rozwojowa-jest nauką bardzo młodą, datuje się na wiek XIX , jest ściśle związana z datą 1879 rok, początek psychologii dojrzewanie psychologii, łączy się z filozofią, socjologią, psychologia kulturowa(stosunki międzyludzkie),ma związki także z biolog...