nuleczek
Wydział Nauk Pedagogicznych / pedagogika- animacja społeczno- kulturowa / 1950

Notatki nuleczek

plik doc

skrypt filozofia

wszystko na egzamin z filozofii
FILOZOFIA ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FILOZOFII W SESJI ZIMOWEJ 2005 TALES Z MILETU Żył na przełomie VII i VI wieku p.n.e. Poglądów swoich, jak się zdaje, nie spisał. Tales znał sposób mierzenia wysokości piramid i odległości okrętów na morzu. Przepowiedział zaćmienie Słońca na 28 maja 585 roku. Swoje umiejętności czerpał z dorobku Egipcjan i Babilończyków. Tales twierdził, że wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa, woda była źródłem poch...

plik doc

pedagogika kultury

wykłady z KPW- pedagogika kultury aps
Marta Kochanek Pedagogika kultury – 11 wykładów 1. Filozoficzne podstawy pedagogiki kultury 1.1. Wprowadzenie – kultura jako myśl i wolność Czym jest KULTURA w rozumieniu pedagogiki kultury? To całokształt tradycji, która na nas wpływa, otacza nas, którą możemy interpretować i rozumieć. Słowo kultura może też kojarzyć się ze społeczeństwem (normy, wzory postępowania, zwyczaje) lub cywilizacją (postępem, techniką). Jednak w pedagogice kultury wykracz...

Ulubieni użytkownicy