klaudynek999
Pedagogika / edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne / 2007

Notatki klaudynek999

plik doc

Scenariusz zajęć: Przyszywanie guzików różnymi technikami

Scenariusz zajęć: Przyszywanie guzików różnymi technikami
KONSPEKT ZAJĘĆ Scenariusz zajęć: Przyszywanie guzików różnymi technikami Czas trwania: 45 min GRUPA: 10-latki CELE ZAJĘĆ: CELE OGÓLNE: - uczeń dostrzega kilka modeli guzików, zauważa różne możliwości ich przyszycia, uświadamia sobie konieczność posiadaniu umiejętności przyszywania guzików - uczeń bezpiecznie pracuje z igłą i nożyczkami CELE SZCZEGÓŁOWE: - uczeń umie nawlec nitkę na igłę - uczeń potrafi zrobić węzełek na k...

plik doc

Scenariusz zajęć: DODAWANIE DO LICZBY 2 LICZBY 9 I ODEJMOWANIE JAKO DZ

Scenariusz zajęć: DODAWANIE DO LICZBY 2 LICZBY 9 I ODEJMOWANIE JAKO DZIAŁANIE ODWROTNE.
KONSPEKT ZAJĘĆ Scenariusz zajęć: DODAWANIE DO LICZBY 2 LICZBY 9 I ODEJMOWANIE JAKO DZIAŁANIE ODWROTNE. Czas trwania: 90 min GRUPA: 9-latki CELE ZAJĘĆ: CELE OGÓLNE: - dodawanie liczb naturalnych z przekroczeniem progu dziesiątkowego, - odejmowanie liczb naturalnych z przekroczeniem progu dziesiątkowego, CELE SZCZEGÓŁOWE: - dziecko potrafi przekroczyć próg dziesiątkowy. - wykona obliczenia w zakr...

plik doc

Kotarbiński Tadeusz

Kotarbiński Tadeusz
Kotarbiński Tadeusz (31.03.1886 Warszawa- 03.10.1981 Warszawa), filozof, logik i etyk.. Syn malarza i pianistki. Urodził się, wychował i skończył szkołę powszechną w Warszawie. Gimnazjum nie ukończył ponieważ tuz przed matura został relegowany za udział w strajku. Maturę państwową uzyskał eksternistycznie w 1907 r. Studiował filozofię i filologię klasyczną na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Ukończył studia w 1912 roku uzyskując doktorat pod kierunkiem prof. Kazimierza Twa...

plik doc

PLAN WSPÓŁPRACY

PLAN WSPÓŁPRACY
IMIE I NAZWISKO PLAN WSPÓŁPRACY MIEJSCOWOŚCI Obserwuję, eksperymentuje i odkrywam przyrodę w ciągu całego roku.       Prywatna Lecznica dla Zwierząt…. w….. Zapraszamy pana weterynarza w celu opowiedzenia dzieciom o zwierzętach zamieszkujących w gospodarstwie domowym i domu. (nazwa, wygląd, sposób odżywiania, poruszania.)       Kwiaciarnia „Magnolia” w………. Zaproszona pani florystyka ma zapoznać dzieci z wybranymi roślinami doniczkowymi (...

plik doc

TEMAT DNIA: Efekt cieplarniany i dziura ozonowa jako skutki zanieczysz

TEMAT DNIA: Efekt cieplarniany i dziura ozonowa jako skutki zanieczyszczeń.
KONSPEKT ZAJĘĆ TEMAT DNIA: Efekt cieplarniany i dziura ozonowa jako skutki zanieczyszczeń. GRUPA: III klasa gimnazjum. Czas trwania: 45 minut CELE ZAJĘĆ: CEL OGÓLNY: - uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami atmosfery, - kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu swojego postępowania na środowisko, - kształtowanie umiejętności wypowiadania się oraz formułowania wniosków. CELE SZC...

plik doc

Scenariusz zajęć: Poznajemy związki człowieka z przyrodą.

Scenariusz zajęć: Poznajemy związki człowieka z przyrodą.
KONSPEKT ZAJĘĆ Scenariusz zajęć: Poznajemy związki człowieka z przyrodą. TEMAT DNIA: Poznajemy sposoby ochrony środowiska. GRUPA: V klasa Szkoły Podstawowej Czas trwania: 45 minut CELE ZAJĘĆ: CEL OGÓLNY: - idea tworzenia obszarów chronionych, - rozwijanie potrzeby aktywnej działalności na rzecz ochrony środowiska. - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan otaczającego środowiska. CELE SZCZEGÓŁOWE: uczeń - uzasad...

plik doc

KONSPEKT ZAJĘĆ: JESTEM CZĘŚCIĄ PRZYRODY ? POZNAJĘ SIEBIE I INNYCH

KONSPEKT ZAJĘĆ JESTEM CZĘŚCIĄ PRZYRODY ? POZNAJĘ SIEBIE I INNYCH.
KONSPEKT ZAJĘĆ Scenariusz zajęć: JESTEM CZĘŚCIĄ PRZYRODY – POZNAJĘ SIEBIE I INNYCH. Czas trwania: 60 min GRUPA: 8-latki CELE ZAJĘĆ: CEL OGÓLNY: - wyodrębnianie i nazywanie części ciała człowieka, - poznanie podstawowych potrzeb fizjologicznych, - odczytanie uczuć wyrażanych mimiką CELE SZCZEGÓŁOWE: - dziecko zna części ciała takie jak głowa, ręce, nogi, tułów, uszy, oczy, nos, szyja, włosy, stopy, palce, czoło,...

plik doc

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE
SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE. ____ R. Pachociński, Współczesne systemy edukacyjne, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2000 Polska jest jednym z większych krajów Europy, jednolitym narodowościowo i religijnie. Szkoła podstawowa obejmuje dzieci i młodzież w grupie wiekowej 6-12 lat. Celem szkoły podstawowej jest stworzenie możliwości rozwoju dzieci i młodzieży w sferze społecznej, intelektualnej, fizycznej i moralnej. Programy szkoły podstawowej SA jednolite dla c...

plik doc

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI ? RÓŻNICE

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI ? RÓŻNICE
SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI – RÓŻNICE POLSKA SZWECJA Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, Rok szkolny rozpoczyna się po koniec sierpnia, Ocena opisowa w klasach I-III i oceny w skali 1-6 w klasach IV-VI, System ocen: zaliczony (10 p.), zaliczony z wyróżnieniem (15 p.), zaliczony ze szczególnym wyróżnieniem (20 p.), Lekcje trwają 45 minut, Lekcje trwają 40 minut, Brak długiej przerwy na obiad, Godzinna przerwa na lunch w...

plik doc

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI
SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI – PODOBIEŃSTWA POLSKA SZWECJA Uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły W Polsce w klasach I-III zajęcia prowadzi jeden nauczyciel, w Szwecji na dwóch pierwszych poziomach też(z wyjątkiem zajęć artystycznych i sportowych) Tydzień szkolny jest 5-dniowy Wakacje letnie trwają mniej więcej tyle samo Dzień pracy zaczyna się zazwyczaj o godzinie 8.00 Szkoły są zintegrowane z zerówką Prawa i obowiązki ucznia Programy...

plik doc

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZWECJI

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZWECJI
SZKOŁA PODSTAWOWA W SZWECJI. _____ Encyklopedia Pedagogiczna XXI w., Tom VI Su-U, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007 Szwecja jest monarchią konstytucyjną, oparta na systemie parlamentarnym dzieli się na 21 regionów administracyjnych, w ramach których funkcjonuje 290 gmin. Językiem urzędowym jest szwedzki, ale istnieją jego odmiany w postaci dialektów. Szwedzi należą zwykle do kościoła ewangelicko-luterańskiego, a ok. 60% Szwedów jest niewierzących. Obl...

plik doc

OBIEG WĘGLA W PRZYRODZIE

obieg wegla
6. Historia ekologii – obieg wybranego pierwiastka w ekosystemie. OBIEG WĘGLA W PRZYRODZIE Krążenie węgla w przyrodzie jest prawie tym samym, co krążenie materii w ogóle. Myślimy wtedy przede wszystkim o materii organicznej, materii której konstrukcja oparta jest na węglu. Należy pamiętać, że istnieje również węgiel w postaci związków nieorganicznych. Ma on także niebagatelne znaczenie w przyrodzie. Na Ziemi istnieje kilka głównych zbiorników węgla: atmosfera, wody...

plik doc

Wiedza o świętym Franciszku z Asyżu.

św franciszek z asyzu
1. Wiedza o świętym Franciszku z Asyżu. Patronem ekologii i ekologów jest św. Franciszek. Papież Jan Paweł II w listopadzie 1979 roku ogłosił go patronem ekologii, gdyż św. Franciszek inaczej patrzył na ekologię niż inni ludzie. Głosił, że przyroda to stworzenie Boże i właśnie przez przyrodę powinno się chwalić Boga. Uważał że kwiatek kwitnie by chwalić Boga, ptaszek śpiewa by go chwalić itd. Preferował uprawę ekologiczną, obok grządek nie karczowano mięsa, udzielał r...

plik doc

Nauka czytania według metody Ireny Majchrzak.

nauka czytania metoda ireny majchrzak
Nauka czytania według metody Ireny Majchrzak Autorką odimiennej metody zwanej również globalnego czytania jest Irena Majchrzak, która z wykształcenia jest socjologiem o ogromnym doświadczeniu w pracy z dziećmi. Pracowała i uczyła dzieci czytania w Polsce i Meksyku. Przygoda pedagogiczna Ireny Majchrzak rozpoczęła się dzięki pomocy Juliety Campos, która zaproponowała jej by stworzyła własny program pomocy pedagogicznej, wówczas powierzono jej...

plik doc

Nauka czytania według metody Ireny Majchrzak.

nauka czytania metoda ireny majchrzak
Nauka czytania według metody Ireny Majchrzak Autorką odimiennej metody zwanej również globalnego czytania jest Irena Majchrzak, która z wykształcenia jest socjologiem o ogromnym doświadczeniu w pracy z dziećmi. Pracowała i uczyła dzieci czytania w Polsce i Meksyku. Przygoda pedagogiczna Ireny Majchrzak rozpoczęła się dzięki pomocy Juliety Campos, która zaproponowała jej by stworzyła własny program pomocy pedagogicznej, wówczas powierzono jej...

plik doc

Deprywacje potrzeb psychicznych dziecka, a zagrożenie w przystosowaniu

psychologia rozwojowa
Potrzeba psychiczna to stan osoby doznającej poczucie niespełnienia, czyli frustrację potrzeb, działający jako czynnik motywujący, skłaniający zatem jednostkę do aktywności, które mogą tę potrzebę zaspokoić. Inaczej - odczuwalny brak czegoś, który powoduje, że podejmuje się działania zmierzające do zapełnienia tego braku. Z potrzebami wiąże się pozytywna lub negatywna charakterystyka afektywna. Niezaspokojenie potrzeb niższego rzędu powoduje niemożność zaspokojenia pot...

plik doc

recenzja książki ?Krzyczeć, bić, niszczyć?. Agresja u dzieci w wieku d

recenja książki na dydaktykę, niekiedy ktoś potrzebuje
?Krzyczeć, bić, niszczyć?. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat.   Autorem książki jest Joachim Rumpf ? od 1976roku wykładowca w PH Freiburg na Wydziale Pedagogiki Społecznej, od 1973 r. pracownik domu dziecka, wieloletni nauczyciel. Zajmuje się problemami młodzieży, w tym zwłaszcza agresją i przemocą. Jest to książka o popularnym charakterze skierowana w głównej mierze do rodziców, wychowawców i nauczycieli.   Wszystkim...