Notatki tomaszw

plik docx

Wstęp do psychologii

Mentalność jest -z jednej strony - nadrzędnym regulatorem wyzwalającym rodzaj, kolejność, formę pojawiających się reakcji umysłowych i ich następstw pod postacią konkretnych, obserwowalnych działań, z drugiej zaś strony -„produktem ubocznym” procesu bycia w świecie, jakością powstałą jako oboczny skutek ewolucyjno-kulturowej adaptacji
MENTALNOŚĆ WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA Mentalność - profil funkcjonowania umysłu, wsparty na ewolucyjnie ukształtowanych mechanizmach, złożony ze specyficznych...