Notatki ohlapana@wp.pl

plik doc

Konspekt dydaktyka - CPR

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna terapia - konspekt zajęć z dydaktyki
Miejsce prowadzenia zajęć: CM UMK Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu Typ studiów: magisterskie Typ studiów: stacjonarne Rok studiów: II Semestr: I Przedmiot nauczania: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna terapia Temat zajęć: Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia Ilość godzin dydaktycznych: 2 godz. dydaktyczne Imię i nazwisko nauczyciela: …. Cel ogólny zajęć w taksonomicznym ujęciu: Dzie...