Notatki uli_19

plik doc

dusdznoć

dusznosc
• Duszność /wysiłkowa lub spoczynkowa/ celem pielęgniarki: - poprawa warunków oddychania, przez: udostępnienie świeŜego i czystego powietrza, mikroklimat, tlenoterapię ciągłą lub okresową Objawem przedłuŜającej się duszności oprócz przyspieszonego i spłyconego oddechu jest sinica jako wyraz niedotlenienia. • Kaszel- odruch obronny organizmu na czynnik draŜniący; suchy - podajemy środki hamujące kaszel, rozszerzające oskrzela / Tiocodin, Codeinnę / wil...

plik doc

proces pochp

proces pielęgnowania chorego z pochp
PROCES PIELĘGNOWANIA PROWADZONY W OPARCIU O TEROIĘ VIRGINI HENDERSON DATA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA CEL PIELĘGNOWANIA PLAN PIELĘGNOWANIA REALIZACJA OCENA OPIEKI 19 luty 2008 -Trudności w oddychaniu spowodowane dusznościami występującymi wskutek toczącego się procesu chorobowego, -zmniejszenie lęku, -ogólna poprawa samopoczucia, -ułatwienie oddychania, -zmniejszenie duszności -wykonywanie inhalacji zgodnie ze zleceniem lekarskim, -stosowanie t...