Notatki Piosty

plik pdf

Zawał mięsnia sercowego

Zawałem mięśnia sercowego nazywamy martwicę komórek mięśniowych określonego obszaru serca, wywołaną przez zamknięcie światła naczynia wieńcowego. Najczęstszą tego przyczyną jest pęknięcie blaszki miażdżycowej
ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO Zawałem mięśnia sercowego nazywamy martwicę komórek mięśniowych określonego obszaru serca, wywołaną przez zamknięcie światła naczynia wieńcowego. Najczęstszą tego przyczyną jest pęknięcie blaszki miażdżycowej. Zawał serca, zwany również jego atakiem, może wystą...

plik pdf

Nadcisnienie

Nadcisnienie
Nadciśnienie Nadciśnienie tętnicze to nic innego jak utrwalone podwyższenie ciśnienia tętniczego powyżej normy. Należy jednak pamiętać, że jednorazowy pomiar wykazujący podwyższone ciśnienie tętnicze nie upoważnia do rozpoznania choroby. Dopiero wielokrotne pomiary, dokonywane w różnych porach dnia, zawsze w warunkach spoczynku, wykazujące podwyższone lub wysokie wartości upoważniają lekarza do rozpoznania nadciśnienia tętniczego. Wśród osób starszych zdarza się podwyższone lu...

plik pdf

Kardiomiopatia

Charakterystyka kardiomiopatii
Kardiomiopatia to choroba serca, w której zaburzenia strukturalne są pierwotnie ograniczone do mięśnia serca. Schorzenie to rozpoczyna się w mięśniu serca. Polega na powiększeniu, przeroście tego mięśnia lub sztywności komór serca. Stwierdza się różne typy zmian chorobowych. Wyróżnia się 3 główne typy kardiomiopatii:  rozstrzeniową  przerostową  restrykcyjną Każda z nich jest niejednorodną jednostką chorobową i zawiera różne podtypy. Kardiomiopatia rozstrz...