marcin69821 Państwowa wyższa szkoła zawodowa Kalisz
pielęgniarstwo / pielęgniarstwo / 2006

Notatki marcin69821

plik odt

obs neurologia

obserwacja z oddziału neurologi
Marcin Dembski PWSZ Kalisz Pielęgniarstwo III Grupa I Obserwacja z dyżuru z dnia 05.01.2009 Imię i nazwisko:Z.M Wiek: 64 lata Rozpoznanie:Stan po niedokrwiennym udarze mózgu. Pacjent przyjęty na oddział dnia 30.12.2008. Na oddziale przebywa 6 dobę. Pacjent leżący przytomny, spokojny ,kontakt słowny utrudniony. Wymaga pomocy przy wszystkich czynnościach dnia codziennego. Chory z niedowładem lewostronnym ,ma...

plik odt

intensywna obs 2

obserwacja z oddziału intensywnej terapi
PWSZ KALISZ-INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Praca z zakresu samokształcenia w ramach zajęć praktycznych z pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece medycznej. Rok akademicki 2008/2009...

plik odt

intensywna obserwacja

obserwacja z OIOM
Obserwacja z dyżuru z dnia 15.01.2009 Imię i nazwisko:Z.B lat:78 Rozpoznanie:Ostre zapalenie trzustki. Pacjentka przebywa na oddział Anestezjologii i intensywnej terapii 17 dobę. Chora leżąca ,przytomna, lecz bez kontaktu słownego. Wymaga pomocy we wszystkich czynnościach dnia codziennego,zmiana bielizny osobistej i pościelowej ,toaleta całego ciała ,zmiana pozycji ułożeniowej , natłuszczanie skóry. Tracheotomia utrzymana ,oddech...