SiljeS Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
filologiczny / Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo / 2007

Notatki SiljeS

plik rtf

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

Notatka z przedmiotu \"Biblioteki specjalne\"
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach 1. Informacje o instytucji. 2. Historia placówki. 3. Założycielka. 4. Biblioteka Tyflologiczna.       A) Tyflologia       B) Biblioteka Tyflologiczna w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi w Laskach 1.Informacje o instytucji. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach funkcjonuje od 11 maja 1911 r. Siedziba jednostki mieści się w Laskach, ul. Brzozowa 75 05...

plik rtf

podstawowe procesy biblioteczne

Notatka z przedmiotu \"Podstawowe procesy biblioteczne\"
Podstawowe procesy biblioteczne Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku. Wg tej ustawy biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe i służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Prawo do korzystania z bibliotek w Polsce ma charakter powszechny i bezpłatny. Do podstawowych procesów bibliotecznych wg ustawy o bibliotekach zaliczamy: gromadzenie zbiorów, ich opracowanie, przechowywanie i konserwacja, udostępnianie zbiorów, pr...

plik odt

Czytelnictwo

Notatki z wykładów z czytelnictwa.
Czytanie – zdaniem Heleny Radlińskiej czytanie jest sztuką rozumienia treści wyrażonej za pomocą znaków. Wg Józefa Pietera jest to czynność rozpoznawania znaków pisarskich i głośne lub ciche ich wyrażanie oraz rozumienie myśli zawartych w tekście. Marek Skwarnicki uważa że czytanie to psychofizjologiczny proces zachodzący podczas przyswajania sobie za pomocą zmysłu wzroku przekazywanego w materialnej formie słowa. Jacek Wojciechowski sadzi, że czytanie w s...