Maagsiaa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pedagogiczny / Edukacja elementarna z j. angielskim / 2007

Studentka PWSZ w Raciborzu ;) Edukacja Elementarna z j. angielskim ;)

Notatki Maagsiaa

plik rtf

Psychologia - Układ nerwowy

Układ nerwowy a) Podział układu: Podział układu nerwowego: I.Somatyczny układ nerwowy: 1. centralny układ nerwowy(osrodkowy)- pełni nadrzędną funkcję wobec pozostałych układów, kontroluje czynnosi wszystkich organów człowieka---> itd.
a) Podział układu: Podział układu nerwowego: I.Somatyczny układ nerwowy: 1. centralny układ nerwowy(osrodkowy)- pełni nadrzędną funkcję wobec pozostałych układów, kontroluje czynnosi wszystkich organów człowieka---> mózgowie, rzdeń kręgowy 2. obwodow...

plik rtf

Psychologia - Koncepcja transgresyjna

Koncepcja transgresyjna
Koncepcja Transgresyjna 1) Transgresja oznacza przekraczanie. 2) Józef Kozielecki uczynił transgresję fundamentalnym pojęciem w swojej koncepcji. 3) Działania transgresyjne – ekspansywne i twórcze – polegają na intencjonalnym wychodzeniu poza to, czym jesteśmy i co posiadamy. Przełamują one dotychczasowe granice osiągnięć i tworzą nowe wartości. Dzięki nim rozszerza się prywatne terytorium, wzbogaca nasze doświadczenie, zwiększa zakres kontroli. Osiąganie kolejnyc...

plik doc

Pedagogika - Teoria wychowania

Teoria wychowania
Teoria wychowania - jako dyscyplina wiedzy jest podstawową dyscyplina pedagogiczną zajmująca się wychowaniem człowieka. Głównym podmiotem zainteresowań jest wychowanie, kształtowanie postaw i cech osobowości człowieka. Definicje wychowania: Definicje dyrektywne:(Antonina Gurycka, Wincenty Okoń) celem wych. w ujęciu dyrektywnym jest zmiana osobowości która czyni się pod wpływem oddziaływań społecznych, a bezpośrednią konsekwencja celu wych., jest to ze osobowość można...

plik rtf

Pychologia - Myślenie i mowa

Myślenie i mowa
Myślenie (inaczej poznanie lub rozumowanie) – złożony ciągły proces zachodzący w mózgu, polegający na skojarzeniach i wnioskowaniu, operujący elementami ludzkiej pamięci jak symbole/pojęcia/frazy lub obrazy i dźwięki. Za miarę efektywności myślenia można uznać inteligencję. Modelowanie myślenia Ludzkie myślenie jest realizowane przez procesy psychiczne/kognitywne opierające się na systemie pojęć o różnym stopniu konkretności łączone w mózgu w mniej lub bardziej świadomy...

plik doc

Psychologia

Podstawy psychologii
PSYCHOLOGIA OGÓLNA mgr Iwona Bruśk Zakład Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Warszawie Przedmiot Psychologia zdrowia realizowany na kierunku studiów: Zdrowie Publiczne 1 rok studiów magisterskich studia dzienne, semestr II - 20 godz. wykładów 10 godz. seminariów Cele kształcenia: Celem cyklu wykładów jest analiza i krytyczna dyskusja głównych koncepcji należących do dziedziny psychologii. Zaprezentowane zostaną główne nurty psychologii (behawioryzm,...

plik rtf

Socjologia - Statystyki małżeństw i rozwodów 2009r

Statystyki małżeństw i rozwodów 2009r
Statystyki rozwodów i małżeństw w 2009 r. Rozwody Ze wstępnych danych GUS wynika, że w 2009r. wzrosła liczba rozwodów (o ponad 6 tys.); rozwiodło się prawie 72 tys. par małżeńskich, współczynnik rozwodów wyniósł 1,9‰ (w 2008r. - 1,7‰). Liczba rozwodów zwiększała się systematycznie od wielkości ok. 40 tys. w pierwszej połowie lat 90-tych, do 49 tys. w 2003r.; w latach 2004-2006 odnotowano jej gwałtowny wzrost do 72 tys.; kolejne lata przyniosły spadek...

plik rtf

Socjologia - Problemy młodzieży

Problemy młodzieży XXi wieku
PROBLEMY MŁODZIEŻY Żyjemy w XXI wieku . W naszych czasach młodzież ma wiele problemów, nie mogąc ich rozwiązać sięgają po narkotyki i alkohol. Lecz wiele młodych ludzi wpada w nałogi przez towarzystwo w którym przebywa. Koledzy namawiają do tego „pierwszego razu” : Spróbuj, po tym poczujesz się lepiej. Po tym pierwszym razie z pewnością będą następne. Aż w końcu wpada się w nałóg, który w krótkim czasie prowadzi do zmian psychicznych, osłabienia własnej woli i...

plik rtf

Socjologia - Interakcje społeczne

Interakcje społeczne - Anthony Giddens
INTERAKCJA SPOŁECZNA A ŻYCIE CODZIENNE- GIDDENS Na początek chciałabym wspomnieć co to jest interakcja społeczna. Interakcja społeczna - wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek społecznych, najczęściej przy użyciu języka i innych kodów kulturowych. Jest to jedno z podstawowych pojęć w socjologii. Ze względu na sytuację, sposób interpretacji, partnera interakcji i cel interakcji wyróżnić można: * interakcję zogniskowaną * interakcję niezogniskow...

plik rtf

Socjologia - Globalizacja

Wszystko o globalizacji ;)
GLOBALIZACJA To tworzenie się jednego świata we wszystkich wymiarach- społecznych, ekonomicznych i politycznych. Czynniki sprzyjające globalizacji: rozwój technik informacyjnych i telekomunikacji (telefony, faksy, telewizja cyfrowa, poczta elektroniczna i Internet)integracja gospodarki światowej- którą nie jest ani rolnictwo ani przemysł, ale głównie opiera się na nieważkiej gospodarce tzn. gospodarce, której produkty opierają się na informacji jak w przyp...