anetka3131 Wysza Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pielegniarstwo 2007

Notatki anetka3131

plik odt

1. „Przeciwdziałanie pylicy w środowisku pracy”

„Przeciwdziałanie pylicy w środowisku pracy”

Wstęp
Środowisko pracy jest miejscem, w którym mogą występować różnorodne czynniki szkodliwe. Styczność z nimi może stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia pracowników
i skutkować określonymi patologiami.
Z danych GUS o zatrudnionych w warunkach zagrożenia w 2009 r. wynika że, spośród czynników związanych ze ś...