Notatki moniczka1523

plik pdf

Koronografia

Koronarografia (angiografia tętnic wieńcowych) jest najczęściej wykonywanym zabiegiem cewnikowania serca i stanowi złoty standard w diagnostyce choroby wieńcowej [1,2,3,4]. Głównymi wskazaniami do koronarografii są: niestabilna dusznica bolesna u chorych wysokiego i średniego ryzyka, oraz opornych na leczenie farmakologiczne
Propozycja standardów postępowania z pacjentem przyjmowanym do koronarografii i angioplastyki wieńcowej Standards of proceeding with the patient undergoing percut...