anulka1705
Nauk społecznych / Socjologia / 2007

Notatki anulka1705

plik doc

Projekt badawczy

Projekt badawczy, wniosek o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie projektu badawczego Typ projektu – własny Tytuł projektu badawczego : Młodzież wobec pracy, wyobrażenia i realia. Studium przypadku na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego.       Dane wnioskodawcy : Imię i Nazwisko : Anna Kowalska Miejsce, kierunek i rok studiów : Uniwersytet Warm...

plik doc

Max Weber


Maxa Webera (1864 – 1920) trudno nazwać jedynie socjologiem; jego zainteresowania obejmują cały szereg różnych dziedzin. Weber urodził się i przez większość życia pracował naukowo w Niemczech. Był człowiekiem nadzwyczaj wszechstronnym. Oprócz socjologii zajmował się ekonomią, prawem, filozofią i historią porównawczą. Wiele prac poświęcił też problematyce nowoczesnego kapitalizmu i różnicom między społeczeństwem nowoczesnym a wcześniejszymi formami organizacji społecznej. Podobnie jak...

plik doc

John Stuart Mill

Myśl społeczna Milla
Myśl społeczna Milla John Stuart Mill ( 1806-1873 ), filozof angielski, rzecznik liberalizmu, utylitaryzmu, reformator społecznym, który próbował przedstawić ogólną naukę o człowieku w społeczeństwie. Od najmłodszych lat został poddany oryginalnemu i bardzo rygorystycznemu wychowaniu swojego ojca. Od trzeciego roku życia uczył się greki, w wieku ośmiu lat zaczął pobierać nauki łaciny, do czternastego roku życia przeszedł pełny kurs ekonomii politycznej,...

plik doc

System partyjny Szwecji


PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE SZWECJI Parlament Szwedzki : Układ powiązań charakterystyczny dla umiarkowanego, aczkolwiek niezrównoważonego pluralizmu. Parlament- jednoizbowy Riksdag, który liczy 349 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na 4 lata, (w latach 1969 – 1994 kadencja Riksdagu wynosiła 3 lata). Deputowani wybierani są według systemu proporcjonalnego (zmodyfikowany system Sainte-Laguë). 310 mandatów rozdzielanych jest w okręgach, a 39 z krajowych list...

plik doc

Teorie socjologiczne


      Definicja teorii socjologicznej wg P. Sztompki – elementy, funkcje, cele. Teoria społeczna (wg Piotra Sztompki z 1985 roku) jest to wszelki zespół założeń ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych, abstrakcyjnych pojęć oraz ogólnych twierdzeń o rzeczywistości społecznej mających dostarczać wyjaśnienia dostępnej wiedzy opisowej na jej temat oraz ukierunkowywać dalsze badania. W definicji tej mamy kilka ważnych założeń:       Założenia: -...