Notatki manhatan

plik pdf

:)


      CESARSTWO RZYMSKIE DOBY MARKA  AURELIUSZA A KONCEPCJA PAŃSTWA  PLATONA  Jako cesarz jestem pierwszy w Rzymie, jako człowiek jestem równy wszystkim  ludziom na świecie. (Marek Aureliusz)     Joanna Tomaszewska            2    WSTĘP ...................................................................................................................................... 3 1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIZERUNKU IDEALNEGO WŁADCY ORAZ OBRAZ CESARSTWA RZYMSKIEGO ZA PANOWANIA MARKA AURELIUSZA...

plik pdf

KOSTKIEWICZ J. Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej.pdf

KOSTKIEWICZ J. Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej.pdf
Część I Pedagogika jako nauka Pojęcie pedagogiki jako nauki. Budowa pedagogiki i jej miejsce w systemie nauk Metodologiczne aspekty uprawiania pedagogiki Stan i możliwości rozwój u pedagogiki ogólnej w Polsce Od tradycyjnej pedagogiki ogólnej ku nowym wyzwaniom dla badań nad podstawami edukacji Paradygmat pedagogiki instrumentalnej w Polsce Poza kryzysem tożsamości w kierunku pedagogiki personalistycznej Część II Pojęcia pedagogiki i pro...

plik pdf

Skrypt pedagogika ogólna

Skrypt pedagogika ogólna
PROCES BADAWCZY W NAUKACH PEDAGOGICZNYCH Organizacja procesu badawczego zależna jest od wielu okoliczności, główny wpływ na to mają charakter i cel badań, teren na którym są prowadzone oraz techniki stosowane w trakcie badań. Można tu wyróznic dwa typy schematów: 1. prezentuje formalną strukturę procesu badawczego i przebiega następująco: Wybór tematu--->Analiza i dyskusja badanego problemu--->Projekt badawczy--->Zebranie danych--->Analiza danych--->Interpretacja da...

plik pdf

Ostatnie lata Rosji carskiej

Ostatnie lata Rosji carskiej. Rządy Piotra Stołypina
1    OSTATNIE LATA ROSJI CARSKIEJ. RZĄDY PIOTRA STOŁYPINA Piotr Arkadiewicz Stołypin to działacz państwowy i polityk rosyjski. W latach 19061911 był premierem i ministerem spraw wewnętrznych w okresie rządów Mikołaja II. Pochodził ze starej rodziny szlacheckiej. Urodził się 14 kwietnia 1862 r. (2 kwietnia wg kalendarza juliańskiego) w Dreźnie. Ukończył Uniwersytet Petersburski w 1884, po czym rozpoczął służbę państwową w Ministerstwie Sp...