Notatki pl323

plik doc

ściągacz dwuramienny do łożysk

projekt ściągacza dwuramiennego do łożysk
DaneObliczeniaWynikiQ=24 kNkcj=130 MPaLmax=280 mmd3=18,5 mmLwyb=292,5 mm?=75,484d3=18,5 mmfd=432 MPaP=5 mmd2=21,5 mm?=15 ?Q=24000 Nd2=21,5 mm?=4,23 ???=5,88 ?Q=24000 N?=0,1MT1=46003 NmmMT2=6360 NmmMc=52363 Nmmksj=105 MPaQ=24000Nd3=18,5mmMT2=6360Nmmksj=105MPad=24mmD1=19mmP=5mmd=24mmd3=18,5mmD4=24,5mmQ=24000Npdop=22MPaDz=37mmMc=52363NmmMc=52363Nmmkgj=130MPa?=4,23 ???=5,88 ?Q=24000NP=5mmMc=52363NmmQ=24000NDmax=160mmMgC-C=1200Nmkgj=220MPaH=60mmDz=3...