Notatki anka50

plik doc

Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej

referat administracja prawo pracy
Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej Kodeks pracy także formułuje prawo do sądu tyle że w sprawach pracowniczych. Zgodnie z art. 242 k.p. każdy ma prawo dochodzić swoich roszczeń wynikających z prawa pracy w drodze postępowania sądowego. W celu rozstrzygania spraw ze stosunku pracy w sądach powszechnych utworzono specjalne wydziały pracy. Sprawami z zakresu prawa pracy są sprawy: • O roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,...

plik doc

prawo pracy

opracowanie
PP EGZAMIN 1. Rozwój historyczny prawa pracy. 2. Pojecie prawa pracy i podmioty prawa pracy. Prawo pracy – prawo, które reguluje stosunki między pracownikiem a pracodawcą (stosunek pracy). Cechy prawa pracy. Prawo pracy zajmuje się tylko (reguluje):       relacje, w które wchodzi człowiek (praca człowieka a nie np. zwierzęcia czy maszyny)       wykonywanie działalności w celu zarobkowym a nie np. hobby, sport amatorski, chyba że na czyjeś z...

plik doc

zasada praworządności

referat
PRACA KONTROLNA Słuchacz : Anna Warzecha Szkoła : Szkoła Policealna dla dorosłych zaoczna ‘COPERNICUS’ Kierunek / sem.: Technik Administracji / I Przedmiot : Prawo administracyjne i finansów publicznych Prowadzący : mgr A . Brania Temat : Zasada praworządności Zasada praworządności Podstawowe zasady obowiązując...

plik doc

Człowiek jako jednostka

referat
CZŁOWIEK JAKO JESDNOSTKA Osobowość: 1. – to zbiór cech, które wyznaczają zachowanie człowieka. 2. – psychologiczne mechanizmy, które powodują, iż człowiek jest zdolny do kierowania samym sobą, a jego zachowania są zorganizowane i względnie stałe. Do tych mechanizmów należą: Tożsamość ,mentalność ,uznawane wartości ,potrzeby, postawy, temperament ,inteligencja ,zdolności TOŻSAMOŚĆ OSOBY - to wizja własnej osoby, jaką człowiek ma: właściwości wyglądu, psychiki i zachowania się...