Notatki asia12232

plik doc

test z anestezji

chwila relaksu
OBJAWY NEUROLOGICZNE ataksja       tylnopowrózkowa (bezład) – zaburzenia czucia głębokiego (proprio- i eksterorecepcji)       móżdżkowa (asynergia) – zaburzenia czynności móżdżku ; niezborność ruchowa dysmetria à jeden z najważniejszych objawów niezborności ruchowej ; niemożnośc zahamowania ruchu w dowolnym momencie ; brak właściwej miary w ruchach ; uszk.móżdżku hipermetria / hipometria à brak kontroli używania siły do wykonywanych czynn...