Polonista
Filologia polska / 2007

Notatki Polonista

plik odt

Kulawik- Poetyka- notatki

Notatki z książki Adama Kulawika, rozdział wersologia
Adam Kulawik- Poetyka NOTATKI 1. System prozodyjny- to zespół czynników brzmieniowych mowy, tworzony przez intonację, akcent i pauzę, służących do akustycznej delimitacji tekstu. Funkcje tego systemu spełniają się w obrębie zdania, a w zależności od tego, który z elementów stanowi dominantę segmentacyjną, rozróżniamy trzy formacje prozodyjne tekstu: PROZĘ, SKANDOWANIE oraz WIERSZ. 2. Kolon- człon zdania, który zorganizowany jest...