Notatki kaleczka25

plik docx

diagnoza

inny przykład diagnozy w pracy socjalnej

Diagnoza pedagogiczna dziecka z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania.

Imię i nazwisko: Agnieszka Janowska;

Data urodzenia: 5 maja 1993;

Wiek, szkoła: 7 lat, klasa I, Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnobrzegu.

plik doc

metodologia badań w pedagogice

metodologia badań pedagogicznych
Przykładowa Metodologia badań pedagogicznych 4.1 Temat pracy       Wybierając temat pracy należy określić jaj zakres. Temat może być węższy lub szerszy. Przy „szerokim ujęciu tematu badania dotyczą bardzo licznej klasy procesów lub zjawisk. Jeżeli zakres tematu jest zawężony, wówczas badania obejmują stosunkowo nieliczne zjawiska. Zaznacza się to za pomocą takich sformułowań, jak: Niektóre przyczyny…, Niektóre rodzaje…, Wpływ niektórych ce...

plik doc

resocjalizacja

praca nt resocjalizacji
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Wykład 1 RESOCJALIZACJA ( proces związany z powtórnym wychowanie młodych ludzi)       dyscyplina wiedzy- pedagogika resocjalizacyjna (związana jest z pedagogiką specjalną (Grzegorzewska- część młodych ludzi jest upośledzona moralnie, charakterologicznie, są to osoby na które normalne o...

plik docx

kultura języka

podstawy kultury języka

Kultura języka -wykład 20 h dr Aleksandra Szczepanek

2.X 2010

Język- system znaków służących do komunikacji jest systemem społecznym jest narzucony przekazywany przez pokolenia jest zjawiskiem historycznym niezmiennym, w którym zachodzą procesy zmieniające język jest tworem żywym podlegającym z...

plik docx

edukacja i promocja zdrowia

definicje na temat zagadnienia

Co to jest krew i jej funkcje w organizmie

Krew jest to rodzaj płynnej tkanki łącznej, krążącej w łożysku naczyń krwionośnych. Zawiera płynne osocze (plazma) i stanowi ono ok. 55-60% zawartości krwi oraz elementy upostaciowione (morfologiczne), czyli krwinki czerwone (erytrocyty) i białe (leukocyty) oraz płytki krwi (trombocyty). Ilość krwi w organizmie cz...

plik docx

pedagogika szkolna

notatki nt pedagogiki szkolnej,diagnoza,profilaktyka...

Pedagogika szkolna wykłady dr Jadwiga Szymaniak 15h

02.X. 2010

Pedagogika szkolna nie jest główną nauką pedagogiczną jest bliska pedagogice ogólnej- p. szkolna, dydaktyka szkolna, dydaktyka przedmiotowa dydaktyka ogólna. Śliwierski Pedagogika 2006 Dydaktyka szkolna.