jarzyna_rulezz Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny / Automatyka i Robotyka / 2002

co złego to nie ja...

Notatki jarzyna_rulezz

plik doc

PLC - projekt

Projekt centralki alarmowej do samochodu z zastosowaniem sterownika PLC
INTELIGENTNE SYSTEMY WYTWARZANIA Projekt centralki alarmowej do samochodu z zastosowaniem sterownika PLC zespół: Bartosz Michnowicz Krzysztof Kowalczyk Opis elementów przyłączonych do wejść: %I0001 – przycisk pilota zdalnego sterowania, %I0001=1 gdy wciśnięty %I0002 – czujnik ruchu umieszczony w kabinie samochodu, %I0002=1 gdy wykryty ruch %I0003-%I0006 – czujniki w drzwiach samochodu, %I000x=1 gd...

plik doc

Paradoksy Logiczne

Referat - Paradoksy Logiczne
      Krzysztof Kowalczyk                                                       Gr. 511 D Paradoksy logiczne. Paradoksem nazywamy rozumowanie, w którym wychodząc od niepodważalnych - albo sprawiających wrażenie niepodważalnych - faktów, przesłanek, dowodzi się twierdzeń wzajemnie sprzecznych, absurd...