alicja600 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Oddział w Chorzowie / Finanse i Rachunkowość / 2007

Notatki alicja600

plik doc

psychologia

psychologia
I Komunikacja interpersonalna-kom.niewerbalna. *Pierwsze wrażenie, %udział ego co osoba mówi(7%-treść,38%-brzmienie głosu, 55%-mowa ciała); A.Mehrabian w latach70-tych; *Funkcje kom.niewerbalnej – uzupełnia kom.werbalną, przekazuje emocje, informuje o postawach ( stosunek do kogoś/czegoś), informuje o cechach osobowości ( jacy jesteśmy), ustala stosunki międzyludzkie (stos.władzy nad innymi). * Kom. niewerbalna – geneza: -wrodzona, -nabyta, -podobienstwo do świata zwier...

plik doc

ubezpieczenia

ubezpieczenia
I Gosp.finans.zakł.ubezp.: Podst.prawna: *[Dz.U.2003.124.1151,ze zm.] *Rozporz.MF z dn.28.12.2009r w sprawie szczególnych zasad rachunk.zakładów ubezp. i zakładów reasekuracji. [Dz.U.2009.226.1825,ze zm.] *Ustawa o podatku dochodowym od os. prawnych, t.j. [t.j.:Dz.U.2000.54.654,ze zm.] *O gosp.finans.ubezp.traktuje rozdział 7 ust.orachunkow.ubezpieczeniowej. Szczegółowe zasady ewidencji zdarzeń gospod. w działalności ubezpieczyciela zawiera powołane rozporz.opracowane...

plik doc

finanse ściaga II

finanse ściaga
I Finanse : *Współcześnie przez finanse rozumie się ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gosp. i społeczną człowieka. *Przedmiotem nauki finansów są więc przede wszystkim zjawiska związane z tworzeniem pieniądza przez Bank Centralny oraz kreowaniem pieniądza przez banki komercyjne. Dopiero te zjawiska umożliwiają powst.innych zjaw.fin. Związanych z alokacją pieniądza, redystrybucją dochodu za pomocą pieniądza, operacje na giełdzie pap.wart., międ...

plik doc

finanse ściaga

finanse ściaga
I FINANSE *Definicje pojęcia finanse(5): 1)S.Bolland-FINANSE-to procesy i zjawiska pienieżne. Wniosek: „Tam gdzie nie ma pieniedzy, tam nie ma finansów”; Im więcej procesów i zjawisk pieniężnych, tym wieksza wiedza na ich temat. 2)Z.Fedorowicz-FINANSE-to ogół stosunków ekonomicznych związanych z gromadz. I rozdyspon. zasobów pieniężnych. Wniosek: finanse są częścia gospodarki. Wniosek 2: system finansowy jest czescia systemu gspodarczego. Wniosek 3: nuaka finansów jes...