judzia86
Pedagogiki, socjologi i nauk o zdrowiu / Resocjalizacja / 2007

Notatki judzia86

plik doc

Biomedyczne Podstawy Rozwoju

1. Co to jest Biologia i czym się zajmuje? Biologia jest to nauka o życiu (z grckiego: bios ? życie, logos ? nauka). Główne kierunki badań biologicznych: ? podział ze względu na przedmiot badań obejmuje: zoologię (naukę o zwierzętach), botanikę (naukę o roślinach), antropologię (biologię istot człowiekowatych i współczesnego człowieka), mykologię (naukę o grzybach), protistologię (naukę o organizmach jednokomórkowych, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), mikrobiologię (naukę o bakteriach);...

plik doc

Socjologia wychowania wykłady

1.Przedmiot i zakres badan socjologii: SOCJOLOGIA- to nauka o społeczeństwie, zbiorowosciach ludzkich (grupach społecznych). Przedmiotem jej badan są: -zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, -struktury tych zbiorowości, -zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach , wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i siły rozbrajające tą osobowość, -zmiany i przekształcenia w nich zachodzące. Socjologia musi utrzymywać bliskie k...

plik doc

Edukacja zdrowotna

Są to notatki z edukacji zdrowotnej z wykładów
WYKŁAD 1: 12.10.2007 TEMAT: ZDROWIE I JEGO KONCEPCJE. ZDROWIE:       To proces dynamiczny, system wzajemnych uwarunkowań w relacji organizm- środowisko.       To potencjał zdolności przystosowania się organizmu do wymogów środowiska, wyposażający organizm w dyspozycję do utrzymania równowagi pomiędzy nim a wymogami środowiska.       Jeżeli możliwości przystosowawcze organizmu przekraczają gra...