Notatki szrotek

plik doc

stres

skrypt dla studentów pielęgniarstwa
Dydaktyka –wykłady z greckiego didasco – uczę, nauczam i didescalos – nauczyciel, pouczający. Po raz pierwszy termin użyty w Niemczech w XVII w. Oznacza naukę o nauczaniu i uczeniu się, należącą do rodziny dyscyplin o wychowaniu – nauk pedagogicznych. Wg niemieckiego dydaktyka z XVII w. Wolganga Ratkego jest nie tylko sztuką nauczania, ale również wychowania. Podobnie uważał znany dydaktyk czeski Jan Amos Komeński – autor opublikowanego dzieła „Wielka...