katarzynka21 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu
humanistyczny / Pedagogika specjalna-Oligofrenopedagogika / 1950

Notatki katarzynka21

plik rtf

rola nauczyciela w procesie edukacyjnym

rola nauczyciela w wychowaniu
Nauczyciel to osoba, która zarówno kiedyś jak i dzisiaj, realizuje dwie podstawowe idee: nauczania i wychowania, które należą do podstawowych funkcji szkoły. Zawód nauczycielski zawsze stwarzał możliwości pełnienia misji, które to poczucie misji jest do teraz jedną z cech przypisywanych nauczycielom zarówno przez nich samych jak i przez otoczenie. Każdy nauczyciel i wychowawca powinien być przekonany o swojej niezwykle szlachetnej i ważnej społecznej misji wych...

plik doc

Arkusz diagnozy-rysunek rodziny

arkusz diagnozy rysunku oraz krotki opis jak z niego korzystac
Arkusz diagnozy rysunku Arkusz diagnozy rysunku ( rysunek rodziny) 1. Imię i nazwisko dziecka........................................ 2. Wiek........................................ 3. Data badania........................................ 4. Przedszkole...........................grupa................................... Nastrój badanego: pogodny, niespokojny, apatyczny, lękowy, rozdrażniony Stosunek do badania: bardzo zaint...

plik doc

Stopnie upośledzenia umysłowego

krótka charakterystyka stopni upośledzenia umysłowego
Stopień lekki Stopień głębszy Umiarkowany Znaczny Głęboki charakterystyka       Iloraz inteligencji SW 52-68, W 55-69       Iloraz rozwoju sprawności intelektualnych 52-68, 55-69       Iloraz dojrzałości społecznej 64-68       Odchylenia standardowe –3,00S--2,01S       Jednostki dorosłe nie przekraczają poziomu intelektualnego 12 letniego dziecka...

plik doc

Nieprzystosowanie społeczne i ich resocjalizacja-schroniska nieletnich

opis funkcjonowania, zasad panujących w schronisku dla nieletnich i stosowanych przez nich metod resocjalizacji
Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opieka jest instytucją prawnorodzinną; jedną z jej form jest opieka nad małoletnim, który nie pozostaje pod władzą rodzicielską. Rodzice dziecka wykonując władzę rodzicielską ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka oraz za najlepsze zabezpieczenie jego interesów. Sprawowanie pieczy nad osobą i majątki...

plik doc

Rola nieprzystosowania społecznego i metod ich resocjalizacji- ucieczk

czym są ucieczki, jakie są ich przyczyny, typy ucieczek itp. :)
Katarzyna Szcześniak Pedagogika specjalna Rok II Oligofrenopedagogika Objawy nieprzystosowania społecznego i metody ich resocjalizacji - ucieczki z domu Termin „przystosowanie” pojawił się i rozpowszechnił początkowo w psychologii amerykańskiej, przede wszystkim pod wpływem koncepcji behawiorystycznych. Według tych koncepcji, na wiele reakcji człowieka patrzono jak na reakcje zwierząt. Dlatego też do opisu zachowania lud...

plik doc

Rola osób głuchych i słabo słyszących w społeczeństwie

Opis przypadku niedosłuchu i głuchoty i sposobu ich przystosowania do życia w społeczeństwie :)
Katarzyna Szcześniak II rok Pedagogiki specjalnej Gr. I Oligofrenopedagogika ROLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH W SPOŁECZEŃSTWIE Celem niniejszej pracy jest ukazanie roli osób głuchych i słabo słyszących w środowisku społecznym. Dzieci i młodzież z dysfunkcją słuchu zdaniem pedagogów jest grupą specjalnej troski, gdyż brak jednego ze zmysłów lub jego nieprawidłowe funkcjonowanie może...