oss_kar Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Nauk Pedagogicznych / Pedagogika ogólna / 2006

Notatki oss_kar

plik doc

statystyka

podstawowe pojęcia: kurtoza, skośność, rozkład zmiennych
MIARY DYSPERSJI – WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE  KURTOZA       Kategoria -Miara, kształtu rozkładu.       Statystyka - Kurtoza (g2 ) .       Opis - Wskaźnik informujący o tym, czy rozkład jest wysmukły (leptokurtyczny), czy spłaszczony (platokurtyczny). Dla rozkładu wysmukłego - g2 > 0 , dla rozkładu spłaszczonego- g2 < 0.       Zastosowanie - Wykorzystywany do określenia s...