Notatki cavi

plik doc

Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiczna

...
Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiczna. Ogólna charakterystyka teorii wychowania. 1. Nazwa teorii wychowania. Teoria wychowania jest jedną z podstawowych dyscyplin pedagogicznych, do których zalicza się m.in. pedagogikę ogólną, dydaktykę, pedagogikę porównawczą, społeczną i specjalną oraz historię wychowania i oświaty. Nie jest więc jednolitym i wewnętrznie spójnym systemem twierdzeń dotyczących wychowania, czyli jakąś osobną teorią. Będąc nazwą określonej dyscypl...

plik doc

Schizofrenia

...
Schizofrenia Przegląd literatury oraz narastająca ilość pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, wskazują na coraz to większe rozpowszechnienie się tego zjawiska w naszym życiu. Książką autora Antoniego Kępińskiego pt. "Schizofrenia" jest doskonałą literaturą, która pomoże nam zrozumieć tą chorobę, oraz umożliwi chociaż częściowe poznanie przyczyn i objawów tej choroby, a także przekaże nam czytelnikom, jak zwalczać chorobę, tworzyć pozytywną wizję terapii, zachęcać pac...