lady591 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / 1950

;)

Notatki lady591

plik doc

Aronson Elliot - Człowiek - istota społeczna. PODRĘCZNIK

Aronson Elliot - Człowiek - istota społeczna - wersja word;)
Aronson Elliot Człowiek - istota społeczna Elliot Aronson (ur. 1932) należy do grona powszechnie znanych amerykańskich psychologów społecznych. Prowadził badania i wykłady z zakresu psychologii społecznej na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Minnesota, na Uniwersytecie Teksaskim w Austin, a od r. 1976 na Uniwersytecie, Kalifornijskim w Santa Cruz. W roku 1970 uzyskał nagrodę Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego za tw...

plik doc

Inteligencje wielorakie.

I. intra- i interpersonalna.
INTELIGENCJE WIELORAKIE WG. HOWARDA GARDNERA Teoria Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera zrewolucjonizowała sposób myślenia o inteligencji i samym uczeniu. Przez ponad wiek psychometrycy lub osoby testujące inteligencje, zauważyli stałą cechę – testy IQ wykazały, że jesteś albo „mądry” albo „normalny ” albo „wadliwy”. Gardner pokazuje, że inteligencja jest wielopłaszczyznowa i dynamiczna – wykraczająca poza zdolności lingwistyczno – logiczne, któr...

plik docx

Kompetencje współdziałania.

Opis kom.współdziałania xD

KOMPETENCJE WSPÓŁDZIAŁANIA

Współczesna polska szkoła weszła na drogę autonomii, co wymaga więc z jednej strony zwiększonej samodzielności, jednak z drugiej odpowiedzialności wszystkich nie tylko za „swój przedmiot”, ale również za całość zmian, jaka się w szkole odbywa.

plik doc

Pedagogika \'nowego wychowania\' ;)

Charakterystyka prądu, założenia, przedstawiciele, krytyka.
NOWE WYCHOWANIE W PEDAGOGICE 1.Charakterystyka Pedagogiki Nowego Wychowania : ( Karolina ) Pedagogika Nowego Wychowania to nazwa tego prądu używana w Polsce, natomiast w Stanach Zjednoczonych określana była mianem progresywizmu, podkreślając tym samym aktywizm i nastawienie na kreowanie przyszłości. W europie natomiast, gdzie jeszcze przewodził tradycjonalizm posługiwano się takimi nazwami jak: szkoła nowa, szkoła twórcz...