miszcz131 UTP BYDGOSZCZ
2007

Notatki miszcz131

plik doc

agrometeorologia

agrometeorologia
1. Podać skład powietrza atmosferycznego. pierwiastki: azot 78%, tlen 21%, argon 0,93%, CO2 0,03%, neon, hel, metan, krypton, podtlenek azotu, wodór, 0,01%+ domieszki i zanieczyszczenia 2. Podać pionową budowę atmosfery. TROPOSFERA – najniższa warstwa, wysokość rośnie wraz ze wzrostem intensywności konwekcji i pionowego mieszania się powietrza (~7 km nad biegunami, do ~16km nad równikiem); w niej ok. 80% całej masy atmosfery, temperatura malej jednostajnie wraz ze wzrost...