Notatki monik_ka_86

plik doc

zmiany zwyrodnieniowe w obrebie stawow konczyn dolnych

zmiany zwyrodnieniowe w obrebie stawow konczyn dolnych
ZMIANY ZWYRODNIENIOWE W OBRĘBIE STAWÓW KOŃCZYN DOLNYCH CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWU BIODROWEGO (coxarthrosis) Staw biodrowy jest oprócz kolanowego najczęstszą lokalizacją choroby zwyrodnieniowej. W pewnym stopniu wiąże się to z dużą częstością występowania pierwotnych schorzeń tego stawu, które zaniedbane lub nieprawidłowo leczone przyczyniają się do powstania wtórnych zmian zwyrodnieniowych. Etiologia: Najczęstszą przyczyną zmi...

plik doc

Przykurcz Dupuytrena

Przykurcz Dupuytrena
Przykurcz Dupuytrena       Przykurcz Dupuytrena, to schorzenie tkanki łącznej, które prowadzi do skrócenia i pogrubienia struktury rozcięgna dłoniowego, a w efekcie – do deformacji zgięciowej palców. Choroba po raz pierwszy została opisana przez Guillaume Dupuytrena w 1831 roku [1]. Epidemiologia i etiologia Zmiany rozwijają się powoli i częściej dotyczą mężczyzn (ok. 5 razy częściej niż kobiet), powstają średnio u osób w wieku ok. 50 lat (40 a 60 r...

plik doc

Zespół Volkmanna

Zespół Volkmanna opis
Zespół Volkmanna (zespół Volkmana,przykurcz ischemiczny Volkmanna,contractura ischemica) Jest spowodowany postępującym zwyrodnieniem mięśni i nerwów w następstwie niedokrwienia kończyny. Przykurcze mięśni i porażenia nerwów są objawami wtórnymi. Występuje jako powikłanie po:       złamaniu nadkłykciowym k.ramiennej zwłaszcza w typie wyprostowanym       złamaniach obu kości przedramienia       w zwichnięciu stawu ł...

plik doc

Zespół Sudecka

Zespół Sudecka opis
Zespół Sudecka       Pourazowe rozrzedzenie kości, jest schorzeniem o nieznanej etiologii i dotyczy najczęściej kości stopy, stawu skokowego, okolic nadgarstka i ręki. Dochodzi do bolesnego obrzmienia tkanek przystawowych co powoduje znaczne ograniczenie ruchu w stawie. Ostry zapalny zanik kości może pojawić się po złamaniach kości, urazach stawów, odmrożeniach, oparzeniach, a także po uszkodzeniach nerwów, przy zbyt ściśle założonym opatrunku unierucham...

plik doc

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej (Siwek)
Rehabilitacja po endoprotezoplastyce cementowej wg. prof. Siwka Ułożenie pooperacyjne: Odwiedzenie 40° Zgięcie w biodrze i kolanie 10° W pierwszym dniu:       Przeciwzakrzepowe stóp (20 napięć po 10x ; zwiększać do 150napięc ; do 1 tyg)       Napinanie posladków       Ćw oddechowe       Ćw KKG i tułowia Po usunięciu drenu (około 48h):       Ćw...

plik doc

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce bezcementowej

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce bezcementowej wg siwka
Ogólne zasady postępowania rehabilitacyjnego w przypadku stosowania: endoprotezoplastyki bezcementowej wg. prof. Siwka Nowoczesna, bezcementowa implantowana endoproteza biodra, przy dobraniu odpowiedniego typu i rozmiaru, już w dniu operacji jest stabilna przy obciążaniu, a po kilku tygodniach kość wokół protezy przystosowuje się do działających tam sił. Dlatego pierwotna stabilność protezy jest wystarczająca i pozwala na wczesne...

plik doc

Przebieg procesów zrostu złamania kości

Przebieg procesów zrostu złamania kości
Przebieg procesów zrostu złamania kości Gojenie złamania jest procesem polegającym raczej na regeneracji niż klasycznym zroście. Jego efektem jest bowiem przywrócenie ciągłości kości poprzez wypełnienie szpary przełomu tkanką kostną, a nie blizną łącznotkankową, jak to ma miejsce w przypadkach gojenia ran tkanek miękkich. Wynikiem prawidłowo postępującego procesu zrostu złamania jest przywrócenie anatomicznej ciągłości kości i fizjologicznej czynnoś...

plik doc

Rehabilitacja osób z chorobami reumatoidalnymi. wg Wiktor Dega, 1994

Rehabilitacja osób z chorobami reumatoidalnymi
Rehabilitacja osób z chorobami reumatoidalnymi. Wiktor Dega, 1994 Wstęp: W chorobach reumatoidalnych dysfunkcja narządu ruchu stopniowo wzrasta. Schorzenia reumatyczne obejmują dysfunkcje stawów, kręgosłupa, tkanek miękkich, kości. Choroby reumatoidalne występują na skutek:       Zmian zapalnych o określonej etiologii (zapalenie infekcyjne)       Zmian zapalnych i zaburzeń układu immunologicznego   &...

plik pdf

sauny - podział i opis

podział i opis saun
Y Y Y PD F T ra n sf o rm Y PD F T ra n sf o rm er er ABB ABB y bu bu C lic k he re to w y w. A B B Y Y.c 2.0 2.0 C lic k he re om to w w. A B B Y Y.c om w w „Zastosowanie sauny w fizykoterapii i kosmetyce” Sauna to pomieszczenie, w którym panuje wysoka temperatura i wysoka lub niska wilgotno (w zale no ci od rodzaju sauny), w którym sp dza si od kilku do kilkudziesi ciu minut. Pobyt w saunie ma w asno ci oczyszczaj ce cia o z toksyn,...