Notatki karolina95955

plik docx

Rola rodziny w sytuacji choroby

jak rodzina może pomóc osobie chorej

Rodzina odgrywa bardzo istotną rolę w sytuacji choroby. W przypadku gdy zachoruje dany członek rodziny, reszta osób stara się zapewnić danej osobie jak najlepszą jakość życia, dając mu wsparcie, przejmując jego obowiązki. Rodzina musi kontrolować przebieg danej choroby, obserwować czy nie pojawiały się jakieś nowe objawy, wykonuje proste czynności pielęgnacyjno-lecznicze. W zależności od stopnia i rodzaju choroby, role rodziny mogę się różnić...