anulek-bote
Pedagogiczny i Artystyczny / edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnościa intelektualną. / 2007

studentka rewalidacja na II roku I stopnia. Wolontariuszka w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno- wychowawczym. Ukończona policealna szkoła na kierunku ,,fizjoterapia\\\".

Notatki anulek-bote

plik doc

Wczesna diagnoza, wczesne wspomaganie i interwencja

Projekt własny z pedagogiki specjalnej! ,,Wczesna diagnoza,interwencja i wspomaganie\" na przykładzie dziecka z uszkodzonym narządem słuchu
Z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, przeprowadzonego w maju 2002 r. wynika, że na 6 941 652 żyjących w naszym kraju dzieci w wieku od 0 do 14 lat aż 184 206 jest niepełnosprawnych. Brak natomiast informacji dotyczących zakresu występowania zaburzeń w rozwoju u dzieci w wieku 0 do 7 lat. Wiadomo jedynie, ze wskutek nieprawidłowego przeb...

plik doc

Wczesna diagnoza, wczesne wspomaganie i interwencja

Projekt własny z pedagogiki specjalnej! ,,Wczesna diagnoza,interwencja i wspomaganie\" na przykładzie dziecka z uszkodzonym narządem słuchu
Z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, przeprowadzonego w maju 2002 r. wynika, że na 6 941 652 żyjących w naszym kraju dzieci w wieku od 0 do 14 lat aż 184 206 jest niepełnosprawnych. Brak natomiast informacji dotyczących zakresu występowania zaburzeń w rozwoju u dzieci w wieku 0 do 7 lat. Wiadomo jedynie, ze wskutek nieprawidłowego przeb...

plik doc

Teoretyczne podstawy wychowania

Zagadnienia z Teoretycznych podstaw kształcenia...
Zagadnienia z teoretycznych podstaw wychowania – EW i P z rewalidacją       Czym zajmuje się teoria wychowania? Głównym przedmiotem zainteresowań teorii wychowania jest wychowanie w wąskim jego rozumieniu, tj. kształtowanie postaw i innych cech osobowości dzieci i młodzieży łącznie ze stwarzaniem im warunków ułatwiających rozwijanie drzemiących w nich, konstruktywnych możliwości. W tym sensie teorią wychowania interesu...

plik doc

Metody badań pedagogicznych

Etapy postępowania badawczego! Zagadnienia z Metod Badań PEdagogicznych Definicję wg. różnych autorów
Metody badań pedagogicznych!!!- zagadnienia. 1. Cel i przedmiot badań( uzasadnienie wyboru tematu) Każda praca badawcza- musi posiadać swój, jasno sprecyzowany, cel i przedmiot badań. „Każde badanie naukowe prowadzone jest w określonym celu. Cel to pożądany, przewidywany stan rzeczy, który jednostka pragnie w wyniku swojego działania osiągnąć. To miejsce, do którego jednos...

plik rtf

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć dla 4-5 latków w przedszkolu integracyjnym z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Projekt własny z edukacji integracyjnej. Modyfikacje programowe dla niepełnosprawnych układałam sama....
Blok tematyczny: Poznajemy przyrodę -Jesień: pokazywanie na wybranych przykładach ( np. jeż, wiewiórka, bocian) , jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy ( odlatują do ciepłych krajów, gromadzą zapasy, zasypiają) [Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej ws...

plik doc

Animaloterapia

praca zaliczeniowa z kinezyterapi
Praca zaliczeniowa z kinezyterapii Temat: ,,Animaloterapia- terapia z udziałem zwierząt" Przygotowała: Anna Nowak Fizjoterapia Rok I sem II ,,ANIMALOTERAPIA" Terapia z udziałem zwierząt (animaloterapia) opiera się na założeniu, że kontakt z psem, kotem, itd. przyczynia się do popraw...

plik rtf

psych. społ-wych.

Projekt własny z psychologi społeczno -wychowawczej o spostrzeganiu ludzi.
Projekt własny z psychologii społeczno- wychowawczej ,,Spostrzeganie" Przygotowała: Anna Nowak EWiP z rewalidacją Rok II, sem.III Człowiek podlega oddziaływaniu znacznej liczby bodżców złożonych i wieloznacznych, miedzy którymi występują płynne granice.Aby móc orientować się w otoczeniu, człowie...