gzila88 WSEI Lublin
Psychologia / Psychologia / 2007

Notatki gzila88

plik doc

uczenie sie i pamięć

wykład
Biologiczne podstawy zachowanie ( wykład ) Temat : Uczenie się i pamięć Eksperyment Johna Wastona Warunkowanie emocji :       Albert 11 miesięcy       „Emocje małego Alberta ” Warson Raynor : „40 Prac badawczych, które zmieniło życie psychologii” Reakcja warunkowa może się wytworzyć i utrwalić kiedy :       Zachodzi styczność w czasie bodźca warunkowego i bezwarunkowego       Powtarzana jest sytuacja , w któr...

plik odt

Samobójstwa wśród młodzieży.

Własna praca na ten temat
SOCJOLOGIA OGÓLNA Samobójstwa wśród młodzieży. Praca semestralna z Socjologi Ogólnej 2008 Samobójstw jest bardzo rzadko poruszany w naszym społeczeństwie. Jest to swego rodzaju temat tabu. Często unikamy go w codziennych rozmowach, uważając, że problem nas nie dotyczy, lub nie istnieje. Zdarza się, że na samą myśl o tym zagadnieniu wyzwala się u nas strach oraz niechęć do wypowiadania się na ten temat. W dzisiejszych czasach jednak musimy spojrzeć p...

plik odt

Współczesne rozumnie relacji między jednostką a społeczeństwem.

Własna praca na ten temat .
SOCJOLOGIA OGÓLNA Współczesne rozumnie relacji między jednostką a społeczeństwem. Praca Semestralna z Socjologi Ogólnej Problem, przed którym staje większość z nas jest następujący: czy jednostka jest zaledwie instrumentem społeczeństwa, czy też jego "końcówką" - czyli na końcu struktury społecznej jest indywidualność? Czy Ty lub ja, jako jednostki jesteśmy używani, kierowani, kształceni, kontrolowani, dopasowywani do pewnych wzorców przez społeczeństw...

plik doc

Sterowanie ruchem

notatki z wykładów
Biologiczne podstawy zachowań Temat : Sterowanie ruchem Mięśnie kręgowców dzielą się na :       Mięśnie gładkie – sterują ruchami narządów wewnętrznych       Mięśnie szkieletowe ( poprzecznie prążkowane ) –sterują ruchami ciała względem otoczenia       Mięsień sercowy - posiada cechy pośrednie pomiędzy mięśniami gładkimi i szkieletowymi       Każdy mięsień składa się z wielu pojedynczych włókien....

plik doc

Powstawanie emocji

notatki z wykładów
Biologiczne podstawy zachowań ( wykład ) 19.12.2010 Temat : Powstawanie emocji . Teoria Jamesa – Langego Zdroworozsądkowy punkt widzenia :       Sytuacja budząca strach       Strach       Ucieczka , zwiększona częstość bicia serca itp. Teoria Jamesa - Langego       zakłada , iż pobudzenie fizjologiczne jest zarówno konieczne , jak i wystarczające do wystąpienia emocji .       Teorię...

plik doc

Zróżnicowanie związane z płcią

Ewolucyjne interpretacje zachowań związanych z dobrem partnerów ,Czego mężczyźni i kobiety szukają swoich partnerów,Tożsamość płciowa ,Obojnactwo rzekomo żeńskie.Obojnactwo rzekomo męskie ,Jak należy wychowywać takie dziecko ?Zespół feminizujących jąder
Biologiczne podstawy zachowania ( wykład) Temat : Zróżnicowanie związane z płcią Ewolucyjne interpretacje zachowań związanych z dobrem partnerów:       Mężczyźni częściej niż kobiety szukają wielu partnerów seksualnych...

plik doc

Refleksja nad książką Janusza Korczaka pt.: ?Jak kochać dziecko. Dziec

Refleksja nad książką Janusza Korczaka pt.: ?Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie.?
Refleksja nad książką Janusza Korczaka pt.: „Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie.”       Słowa Janusza Korczaka, które otwierają jeden z punktów opisywanych przez autora w tej książce dały mi początek tego czego mogłem się spodziewać po jej treści. Mówią one: „Dziecko jest pergaminem, szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre po...

plik pdf

Podstawy teorii kształcenia

skrypt dla studentów
ks. dr Dariusz Stępkowski sdb Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Nauk Pedagogicznych PODSTAWY TEORII KSZTAŁCENIA (skrypt do uŜytku studentów) SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Teoria kształcenia jako dyscyplina pedagogiczna 1.1. Geneza teorii kształcenia/dydaktyki 1.2. Obszar badawczy (przedmiot) teorii kształcenia/dydaktyki 1.3. Podstawowe pojęcia teorii kształcenia/dydaktyki 2. Między społecznym a pedagogicznym zadaniem edukacji 2.1. Pytanie o szkołę,...

plik doc

Fiozofia człowieka

Zarys filozofii człowieka /notatki do wykładów/
Ks. Bogdan Czupryn                         Zarys filozofii człowieka             /notatki do wykładów/       Antropologia filozoficzna bazując wyłącznie na naturalnych możliwościach poznawczych zmierza do poznania istoty i ostatecznych racji istnienia człowieka. Tak rozumiana dzieli się na dwie...