aga_w1983 WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W PIŃSZOWIE
2007

Notatki aga_w1983

plik docx

praca z samokształcenia POZ


Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych Kierunek Pielęgniarstwo Praca z samokształcenia Podstawowa opieka zdrowotna Zgodnie z trendem ogólnoświatowym zasadniczym ogniwem systemu organizacji ochrony zdrowia jest podstawowa opieka zdrowotna (POZ) świadcząca usługi obywatelom najczęściej w miejscu zamieszkania. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, jak również przez osoby fizycz...

plik docx

procesy, wybrane problemy


Uporczywy kaszel bez odksztuszania wydzieliny. Złagodzenie objawów kaszlu.     podaż leków według zlecenia lekarza,     oklepywanie     podałam leki według zlecenia lekarza,     oklepałam pacjenta Problem wymaga dalszej obserwacji. Niewydolność pacjenta w zakresie samoobsługi z powodu niedowładu lewostronnego oraz przykurczu kończyny górnej lewej. Poprawa wydolności pacjenta w zakresie samoobsługi     karmienie pacjenta, &nb...