Notatki agnieszka18221

plik odt

anestezjologia

Ból pooperacyjny oraz jakość opieki pielęgniarskiej na podstawie doniesień z ostatnich lat. sepsa, ostra niewydolność oddechowa
      Intensywna Terapia – postępy 2011. Ostra niewydolnośc oddechowa Ostra niewydolnośc oddechowa jest jedną z głównych przyczyn kierowania pacjentów na oddział intensywnej terapii. Częstość występowania zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) wynosiła 7,2/100 000 populacji na rok. Natomiast śmiertelność szpitalna wyniosła 47,8% w skali r...

plik odt

anestezjologia

praca przedstawia ostrą niewydolność oddechową, sepsa oraz jej markery, Ból pooperacyjny oraz jakość opieki pielęgniarskiej na podstawie doniesień z ostatnich lat.
      Intensywna Terapia – postępy 2011. Ostra niewydolnośc oddechowa Ostra niewydolnośc oddechowa jest jedną z głównych przyczyn kierowania pacjentów na oddział intensywnej terapii. Częstość występowania zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) wynosiła 7,2/100 000 populacji na rok. Natomiast śmierteln...