Dobry05 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Lądowej / Budownictwo / 2006

Student drugiego roku, PK, WIL, Studia magisterskie, pięcioletnie, kierunek budownictwo.

Notatki Dobry05