earizonae Wyzsza szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku
ratownictwo medyczne / 2007

Notatki earizonae

plik pdf

RSI Szybka Intubacja

Metoda szybkiej intubacji.
Rapid Sequence Intubation(RSI) – metoda szybkiej intubacji RSI w medycynie ratunkowej Każdy pacjent w stanie nagłym – pacjent z pełnym żołądkiem Konieczność udrożnienia dróg oddechowych szybko, bezpiecznie i skutecznie RSI = nurkowanie z akwalungiem: „step by step” RSI = etapy przygotowanie natlenianie premedykacja czas 0 – wprowadzenie farmakologiczne manewr Sellicka intubacja RSI – przygotowanie 10 min - 0 ocena pacjenta ogólne wrażenie skala Mallampat...

plik pdf

Badanie fizykalne pacjenta urazowego. Schemat

Schemat badania fizykalnego pacjenta urazowego. Polecam.
Badanie fizykalne pacjenta urazowego Schemat postępowania ratownika medycznego ETAPY POSTĘPOWANIA RATOWNICZEGO  Szybka ocena sytuacji  Wstępna ocena kliniczna i resuscytacja  Wtórna ocena kliniczna i leczenie wstępne  Leczenie specjalistyczne Szybka ocena sytuacji 1. Czy miejsce jest bezpieczne? 2. Czy ambulans jest postawiony prawidłowo? 3.Czy potrzebne są dodatkowe zespoły? Wstępna ocena kliniczna i resuscytacja ABCDE...

plik pdf

Dopamina. Dobutamina

Dopamina, dobutamina wskazania, dawkowanie, działanie
Dopamina Dobutamina DOPAMINA Jest prekursorem noradrenaliny Jej działanie polega na łączeniu wpływu pobudzającego na receptory dopaminergiczne dopaminergiczne, adrenergiczne alfa oraz adrenergiczne beta Wpływ na organizm ściśle koreluje z dawką dopaminy DOPAMINA Dawka mała tj < 4 µg\ kg m.c\ tj. m.c\ min powoduje pobudzenie jedynie receptorów dopaminergicznych, powoduje rozszerzenie naczyń nerkowych ń ę ją y przepływ zwiększając n...

plik doc

Metody i zasady opatrywania ran.

WYKŁAD Metody i zasady opatrywania ran. Rodzaje stosowanych środków opatrunkowych.
Metody i zasady opatrywania ran. Rodzaje stosowanych środków opatrunkowych. Pojęcie opatrunku i opatrywania ran obejmują cały zakres metod postępowania w rozmaitych obrażeniach ciała lub schorzeniach. Rana – jest to przerwanie ciągłości skóry połączona z ubytkiem tkanek. Jeżeli dochodzi do uszkodzeń głębszych obejmujących tkankę mięśniową, układ kostny lub organy wewnętrzne to wówczas mamy...

plik doc

postępowanie zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki

WYKŁAD Postępowanie zgodne z zasadami aseptyki i antyseptyki w pracy z pacjentem.
WYKŁAD Postępowanie zgodne z zasadami aseptyki i antyseptyki w pracy z pacjentem. I Aseptyka ( pochodzi z greckiego – jałowość ) – jest to postępowanie mające na celu niedopuszczenie do zakażenia rany drobnoustrojami. Jest to postępowanie polegające na posługiwaniu się materiałem i narzędziami wyjałowionymi tj. pozbawionymi drobnoustrojów takich jak: bakterie, spory, wirusy i grzyby. W czas...

plik pdf

Wstrząs

Wszystkie rodzaje wstrząsów: -postępowanie -rozpozanie -leczenie -mechanizm itd
Wstrząs Wstrząs - definicja: • załamanie przepływu tkankowego, którego następstwem jest niedotlenienie oraz niedostateczne dostarczanie substancji odżywczych i eliminacja produktów przemiany materii. Wstrząs Wstrząs jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia !!! Niezależnie od przyczyny wymaga szybkiej pomocy. Wstrząs Wstrząs W e wstrząsie dochodzi do upośledzenia przepływu krwi przez ważne dla ż...

plik pdf

Wstrząs - wprowadzenie

Wstrząs, mechanizm itd.
WSTRZĄS -stan niedotlenienia, niewystarczającego odżywienia komórki i usuwania z niej resztek metabolicznych w następstwie załamania się wydolnego przepływu tkankowego Przyczyny wstrząsu – upośledzenie czynności jednej lub więcej z trzech podstawowych składowych układu krążenia: 1/ pompy sercowej 2/ oporu obwodowego 3/ objętości krwi krążącej W zależności od przyczyny 4 podstawowe rodzaje wstrząsu: 1/ hypowolemiczny 2/ kardiogenny 3/ neurogenny 4/ septyczny...

plik doc

ekg w ratownictwie

Ekg w ratownictwie, skrypt do skutecznego nauczenia się ekg.
Elektrokardiografia w ratownictwie WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Do skurczu włókien mięśnia sercowego dochodzi wskutek depolaryzacji błony komórkowej. W warunkach spoczynkowych komórki mięśnia sercowego (również wyspecjalizowane włókna przewodzące) są spolaryzowane. Pomiędzy wnętrzem komórki (które jest naładowane ujemnie) a przestrzenią zewnątrzkomórkową istnieje różnica potencjałów około 90 mV. Odwrócenie tego ładunku elektrycznego (d...

plik pdf

ekg, ratownictwo medyczne

ekg łatwiej ;) ratownictwo medyczne
EKG łatwiej John R. Hampton DM MA DPWI FRCP FFPM Professor of Cardiology University of Nottingham Nottingham UK Z języka angielskiego tłumaczył Dr med. Tomasz Szajewski Konsultacja naukowa Prof. Jerzy Korewicki Specjalna edycja wydana w 1994 roku przez Clyancourt Corporation Meducation Publishing - ĆH-6305 Zug - Switzerland we współpracy z Churchill Livingstone dla przedstawicielstwa Knoll AG w Polsce ISBN 3-905283-116-X Przedmowa U chorego na serce w...

plik pdf

adrenalina

adrenalina: wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, wpływ na narządy
ADRENALINA Hormon wytwarzany w części rdzeniowej nadnerczy, w komórkach chromochłonnych kłębka szyjnego oraz częściowo w zakończeniach współczulnych Wydzielana do krwioobiegu pod wpływem silnych bodźców zmysłowych i związanych z nimi stanów b d ł h i h i i psychicznych – strachu, radości, bólu. Pobudza z równą siłą zarówno receptor alfa jak i beta, beta wyzwalając reakcje współczulne z obu receptorów Działa silnie, g , g...