Wlodar2527 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Logistyka / Logistyka / 2013

Student;D

Notatki Wlodar2527

plik docx

Podstawy logistyki - Ściąga.pdf

Ściąga z podstawowych pytań dotyczących zagadnienia logistyki

Pytanie nr 1: Przyczyny rozwoju logistyki?

Stale zwiększające się wymagania w zakresie obsługi klientów oraz rosnące koszty kapitału, przemieszczenia i składowania stały się zasadniczymi przyczynami wyodrębnienia pojęcia logistyki w Ŝyciu...