nurses111 wyższa szkoła biznesu i przedsiębiorczości
pedagogiki i nauki o zdrowiu / pielęgniarstwo / 2007

Notatki nurses111

plik doc

teoretyczne modele pielegniarstwa

Zawarte jest 12 modeli pielęgniarstwa i krótka recęzja.
Pierwszą pielęgniarką, która, zapoczątkowała odrębność roli zawodowej pielęgniarki, była Florance Nightingel. Według niej pielęgniarstwo jako działalność polega na pomaganiu człowiekowi w cierpieniu z powodu choroby, z zapewnieniem odpowiednich warunków dla niego, które służą utrzymaniu dobrego stanu. Uważała, że poprawa fizycznego otoczenia jest wstępnym warunkiem procesu zdrowienia. Podstawowymi elementami jej teorii były pojęcia: o...