milenkaz0310
Pedagogika / Pedagogika pedszkolna i wczesnoszkolna / 2007

Notatki milenkaz0310

plik doc

Ściąga z filozofii I roku pedagogiki

1. Znaczenie słowa filozofia, jej powstanie, dwie koncepcje przedmiotu filozofii, 3 obszary badań filozoficznych. 2. Wymień jońskich filozofów przyrody i opisz jednego z nich. 3. Wymień filozofów 2 okresu filozofii starożytnej i scharakteryzuj poglądy jednego z nich. 4. Poglądy Sokratesa dotyczące człowieka. 5. Na czym polegała Sokratyczna metoda filozofowania? 6. Poglądy etyczne Sokratesa. 7. Świat w ujęciu Platona, teoria poznania, koncepcja człowieka. 8. Poglądy ontologiczne Arystotel...

Ulubieni użytkownicy