izunia_kwiatuszek17
Nauk Medycznych / Pielęgniarstwo / 2007

Notatki izunia_kwiatuszek17

plik docx

Osteoporoza


Osteoporoza jest układową chorobą szkieletu, charakteryzującą się niską masą kości, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej i w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania     W Polsce około 20-30% z 9 mln mężczyzn i kobiet w wieku powyżej 50 lat może być potencjalnie zagrożonych osteoporozą. W USA, gdzie osteoporozą dotkniętych jest około 25 mln osób, odnotowuje się do 500 tys. (2%) złamań trzonów kręgów rocznie Podział osteoporozy :  ...