Notatki asiak100

plik doc

GERONTOLOGIA

gerontologia, działy, subdyscypliny, starzenie się, wskaźniki, ageizm, koncepcje dopuszczająco - wyzwalające - erikson, archley, theory, chorowanie, uniwersytety trzeciego wieku
Ćw. 1 Gerontologia z grec. Geron-starzec, logos-nauka Procesem starzenia i człowiekiem starym interesuje się wiele nauk m.in.:       Filozofia       Historia       Medycyna       Biologia       Psychologia      ...

plik doc

andragogika egzamin

andragogika, dorosłość, fazy rozwoju człowieka, kryzys dorosłości, formy kształcenia dorosłych
Wykład 1 Charakterystyka andragogiki Andragogika jest nauką interdyscyplinarną, która wyrosła na refleksji o człowieku jego zachowaniu i działalności w okresie dorosłości. Choć wśród dyscyplin pedagogicznych jest jedną z najmłodszych to nie można powiedzieć, że refleksji takowej nie było wcześniej. Starożytność – Platon (człowiek dorosły to człowiek, który mus jeszcze nad sobą popracować), Sok...

plik doc

Pedagogika specjalna

specjalna, niepełnosprawność, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, upośledzenie umysłowe, tyflopedagogika
ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Pedagogika specjalna jako nauka - jej miejsce w systemie nauk o człowieku Władysław Dykcik wyróżnił 5działów pedagogiki specjalnej:       Pedagogika zdolnych i uzdolnionych - osoby o wybitnych zdolnościach ogólnych - osoby o wybitnych zdolnościach ukierunkowanych       Pedagogika rewalidacyjna i rehabilitacyjna - upośledzeni...

plik doc

teoria i praktyka pracy socjalnej

wiadomości na egzamin w formie ściągi
CELE PRACY SOCJALNEJ Cele ratownicze : mają zabezpieczyć byt człowieka, Cele kompensacyjne (czyli wyrównawcze, uzupełniające): zabezpieczenie potrzeb osoby cierpiącej na niedostatek np. stypendia socjalne, Cele ochronne: mają minimalizować negatywny wpływ czynników, których nie można zmienić np. chcąc chronić dzieci z środowisk zagrożonych tworzy się świetlnice dla nich. Cele promocyjne: mają pomóc osobom i rodzinom osiągnięcie lepszych warunków życia...

plik doc

historia wychowania

Historia wychowania-od prehistorii do Deweya, skrót i najważniejsze informacje dotyczące tego zakresu.
Historia wychowania Rozdział I Wychowanie w czasach prehistorycznych Wychowanie w najodleglejszych czasach polegało na osobistym oddziaływaniu człowieka na człowieka bez udziału szczególnych środków nauczania i bez utrwalania materiału kształcenia za pomocą np. podręczników. Ważną cechą ów wychowania był fakt, iż społeczeństw pierwotnych nie dzielił podział klasowy. Każdy był równy i m...

plik doc

metodologia badań społecznych

Cele nauk społecznych, Funkcje badań empirycznych, Funkcje badań empirycznych, Rozróżnienie metodologii, metod i technik badań społecznych, Socjologia neopozytywistyczna, Socjologia humanistyczna, Rola badań empirycznych w socjologii, itd.
I Metodologiczne założenia badań społecznych. AD. 1 Cele nauk społecznych Eksploracja -> pojawia się wtedy, gdy badacz podejmuje nową dla siebie dziedzinę zainteresowań albo, gdy przedmiot badań jest stosunkowo nowym zdarzeniem, o którym jest mało infor...