Notatki sylwiaola25

plik odt

praca badawcza socjologiaMETODY, NARZĘDZIA
I TECHNIKI BADAŃ
W SOCJOLOGII
Pedagogika
Semestr I
1. WSTĘP
Socjologia – jest to nauka o zjawiskach, procesach społecznych i społeczeństwie, czyli zbiorowości ludzkiej znajdującej się na ograniczonej przestrzeni, współpracującej ze sobą w taki sposób, by zapewnić swym członkom istnienie i rozwój.
Przedmiotem socjologii są zjawiska i procesy zac...