Notatki Resocjalizacja90

plik doc

Zaliczie

Pojęcia i systemy pedagogiczne, cz 2 sem. 2
Pojęcia i Systemy Pedagogiczne (kolokwium cz. I) TEZY DO ZALICZEŃ 1.Definicja teorii 2.Definicja paradygmatu 3.Różnice między didaskalocentryzmem a pajdocentryzmem 4.Przedmiot formalny pedagogiki 5.Subdyscypliny pedagogiczne 6.Co odróżnia filozofię wychowania od pedagogiki. 7.Działy pedagogiki 8.Nauki pedagogiczne 9.Miejsce pedagogiki w systemie nauk 10.Pedagogia a pedagogika 11.Pojęcie ethosu 12.Charakterystyka fundamentalnych wartoś...

plik doc

opracowanie socjologia

socjologia wychowania
SOCJOLOGIA WYCHOWANIA Socjologia - termin wymyślony w XIXw. przez Augusta Comte- twórcę filozofii pozytywnej. SOCJUS- z j. łacińskiego to, co społeczne, wspólnota LOGOS- z j. greckiego nauka, pojęcie Cechy naukowego światopoglądu: Pogląd obiektywny - (bezstronny) rzeczywistość taka jaka jest a nie jaką chcielibyśmy widzieć . 2 cecha to nie oceniający, nie opiniujący. 3 cecha to unikanie własnej oceny. Narzędzia- niezbędne do spełnienia obiektywizmu: •Racjonalizm...

plik docx

Edukacja ekologiczna

Praca z edukacji ekologicznej na temat odpadów w stosunku do środowiska.

Recenzja artykułu Odpady a środowisko autorstwa Patrycji Tęczy z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- Urząd Miasta Szczecin.

Artykuł mówi o problemie „dzikich” składowisk odpadów z zagrożeniem dla środowiska oraz problem gromadzenia odpadów komunalnych miasta S...

plik doc

Historia myśli pedagogicznej

Podstawowe informacje z tego zakresu przedmiotu.
WPROWADZENIE Wychowanie- świadome kształtowanie jakichś treści i metod. Dwie klasyfikacje dziedzin wychowania Pierwsza: -wychowanie przez kolektyw -wychowanie przez naukę -wychowanie przez prace -wychowanie przez sport i wypoczynek -wychowanie przez sztukę Druga: -wychowanie umysłowe -wychowanie politechniczne -wychowanie moralno społeczne -Wychowanie fizyczne -wychowanie estetyczne Historia wychowania- jest dyscyplina naukową...