sandy91
Historyczno- Pedagogiczny / Pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym / 2007

Notatki sandy91

plik docx

teoretyczne podstawy kształcenia - ped. antyautorytarna

notatki o pedagogice antyautorytarnej plus pedagogika emancypacyjna i jej przedstawiciele

  PEDAGOGIKA ANTYAUTORYTARNA

Pedagogika antyautorytarna jest prądem pedagogicznym w  naukach o wychowaniu który został ukształtowany w opozycji do różnych odmian autorytaryzmu i totalitaryzmu w świecie, przede wszystkim w procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Nie ma jednej pedagogiki cz...