elzunia7410 STUDIUM MEDYCZNE
2002

Notatki elzunia7410

plik docx

Pytania opieka długoterminowa


  

                            Imię i nazwisko………………………………………………………………..

1. Błony poliuretanowe wykorzystywane są do zaopatrywania:

        a) ran silnie sączących z żółtą martwicą rozpływną

      ...

plik docx

Błąd medyczny


Błąd medyczny , przyczyny, konsekwencje prawne

Przyjąć można, że błąd medyczny występuje wtedy, kiedy lekarz, pielęgniarka lub inny pracownik medyczny podczas wykonywania czynności zawodowych nie dołożył staranności lub przekroczył swoje kompetencje, czego konsekwencją jest utrata p...