edyta19837 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Pedagogika / Pedagogika opiekunczo-wychowawcza z arteterapią / 2007

Notatki edyta19837

plik pdf

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

14.10.2010
--rxn: i - o ^ Ci _ ' •- Q f - vxej J" ej' tj\ \ uo 4g. \ , Q S 1O 6 CrO v;;nr^CdAnAc^o^M! O ri i• t<^ o vx^b ^rouiOoU^i, "V UO^^OAAO^ \ <^A-\ Yfo v O L ht} n-part ctX1 l-o->Y& craQi ^VVVVYD -CAA i r^ V T^ '* D v\ ;-o\ CV " p© C0 do ,^ Ci A OO

plik txt

Gerard Mietzel Wprowadzenie do psychologi

Przekład
            GERD MIETZEL Wprowadzenie do psychologii podstawowe zagadnienia przek³ad: Ewa Pankiewicz GWP GDAÑSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdañsk 2002 Podrêcznik akademicki dotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Recenzje wydawnicze: prof. dr hab. Jerzy Brzeziñski prof. dr hab. Alina Kolañczyk Tytu³ orygina³u: Wege in die Psychologie Copyright (c) J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart 1994 Copyright (c) fo...

plik docx

Teoretyczne podstawy wychowania

zagadnienia na egzamin teoretycznych p. wych

Zagadnienia na egzamin z teorii wychowania

I. Wokół teorii wychowania 1. Pojęcie teorii wychowania 2. Zadania teorii wychowania. 3. Funkcje ogólnej teorii wychowania. 4. Pojęcia wychowania (wychowanie jako układ, jako proces, jako działanie, jako interakcja, jako zestrój) ze szczególnym uwzględnieniem poglądów W. Brezinki i teorii krytycznej. 5. Cechy wychowania. 6. Rodzaje wychowania. 7. Pseudowychowanie i rodzaje pseud...

plik doc

technologia

4
Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna to technika szybkiego tworzenia, różniących się tylko niektórymi elementami, szeregu identycznych dokumentów (seria), przy wykorzystania bazy adresowej np.: do drukowania kopert i etykiet itp. Załóżmy, że musimy wysłać list identycznej treści do 100 różnych odbiorców. Np.: może to być zawiadomienie o zmianie numeru telefonu firmy, adresu, życzenia świąteczne czy zawiadomienie dla rodziców i zebraniu w szkole itp. Word oferuje w tym względ...

plik doc

technologia

4
Pani/PanNazwisko i imięUlicaKod pocztowyPaniAbacka Annaul. Stary Rynek 409-410 PłockPanBabacki Bogdanul. Reja 409-410 PłockPaniCabacka Celinaul. Bartnicza 127-345 SierpcPanDabackI Dariaul. Korfantego 207-500 GostyninPanEbacki Edwardul. Piekarskiego 989-700 Sierpc

plik doc

technologia

4
Pani/PanImięNazwiskoUlicaKod pocztowyPaniMartaBileckaul. Fabackiego 5/4 09-402 PłockPanJanChodupskiul. Gabackiego 10/23 09-410 PłockPanAdamChybaul. Abackiego 4/6 09-408 PłockPaniEwaDonarskaul. Babackiego 3/123 09-400 PłockPanJakubGrabowskiul. Cabackiego 2/2 09-401 PłockPanMonikaGocałaul. Dabackiego 8/2 09-403 PłockPaniAnitaJarzkowskaul. Ebackiego 1 09-400 Płock

plik doc

technologia

4
Imię i nazwiskoPrzedmiot<>Numer telefonuAdres pocztySergiusz Flanczewskibiologii 0 691 775 386serfla11@wp.plDamian Abackimatematyki0 356 994 123paw23@wp.plEdward Fabacki fizyki0 234 876 999 edw@wp.plJan Gabacki historii0 244 234 678erw@onet.plPaweł Rabackijęzyka polskiego0 254 976 333 daw@wp.pl

plik doc

technologia

4
Pani/PanImięNazwiskoNazwisko i imię rodziców UlicaKod pocztowyPaniMartaBileckaBilecka Weronikaul. Fabackiego 5/4 09-402 PłockPanJanChodupskiChodupski Łukaszul. Gabackiego 10/23 09-410 PłockPanAdamChybaChyba Jakubul. Abackiego 4/6 09-408 PłockPaniEwaDonarskaDonarska Anetaul. Babackiego 3/123 09-400 PłockPanJakubGrabowskiGrabowski Danielul. Cabackiego 2/2 09-401 PłockPanMonikaGocałaGocała Przemysławul. Dabackiego 8/2 09-403 PłockPaniAnitaJarzkowskaJarzkowska Jolantaul. Ebackiego 1 09-400 P...

plik docx

technologia

4

Zadanie 1

Wykonaj sprawdzian semestralny dla uczniów klasy II szkoły podstawowej.

Do sformatowania jego zastosuj poznane narzędzia edytora tekstu.

Za pomocą korespondencji seryjnej na każdym sprawdzianie umieść imię i nazwisko ucznia z klasy II.

Dla każdego testu przygotuj zaadresowaną kopertę z danymi rodziców uczniów.

Dane do korespond...

plik doc

technologia

2
Zajęcia nr 2 Zagadnienia : Ustawianie i usuwanie tabulatorów na linijce Dodawanie znaków wiodących TABULATORY Tabulatory, są to obiekty służące do wyrównywania tekstu w wierszach, tworząc z nich kolumny. Tabulatory umożliwiają również tworzenie prostych formularzy, które potem są wypełniane ręcznie; dzięki nim można łatwo wykropkować miejsca służące do wpisywania danych Domyślnie znak tabulacji przenosi kursor o 1,25 cm Naciśnij kilka razy klawisz TAB, a zobaczysz w jaki sposób...

plik doc

technologia

2
ZAJĘCIA NR 2 Zagadnienia: wstawianie tabel, dodawanie obramowania i cieniowania, zmiana rozmiarów kolumn i wierszy wstawianie kolumn i wierszy, zamiana tekstu na tabelę, scalanie komórek, sortowanie danych w tabelach. Zadanie 1 Pomoc: Jednym ze sposobów umieszczania i porządkowania tekstu w kolumnach jest stosowanie tabulatorów. Drugim sposobem są tabele. Tabela składa się z wierszy i kolumn. Na ich przecięciu znajduje się komórka. W obrębie każdej komórki tekst jes...

plik doc

technologia

1
Zagadnienia 3 Wypunktowanie i numerowanie akapitów Zadanie 1 Pomoc: Jeżeli elementy listy są numerowane ręcznie, wpisywane numery zostają przekształcone w numerację automatyczną. Jeżeli akapity są rozpoczynane znakiem łącznika, to po naciśnięciu klawisza ENTER na końcu każdego akapitu zostają one automatycznie przekształcone w elementy wypunktowane. Dodawanie wypunktowania lub numerowania wykonujemy następująco: 1 Zaznacz elementy, do których chcesz dodać znaki wypunktowania lu...

plik doc

technologia

1
Zagadnienia 2: Akapit i jego atrybuty. Obramowanie akapitów. Zadanie 1 Pomoc: Akapit jest to fragment tekstu od naciśnięcia ENTER do nacisnięcia ENTER. Akapit można wyrównać w stosunku do marginesów na kilka sposobów: do lewej, do środka, do prawej, do lewej i prawej (wyjustowanie). Sposób wyrównania ustala się na karcie Narzędzia Główne wstążce Akapit. Chcąc wybrać bardziej zaawansowane narzędzia akapitu należy rozwinąć okno dialogowe akapit. Wykonaj: Wyrównaj poni...

plik doc

technologia

1
ZAJĘCIA NR 1 Zagadnienia 1: Podstawy edycji ? wprowadzanie, formatowanie, kopiowanie, zastępowanie słów wstawianie symboli do tekstu. W edytorze tekstu Word 2007 został zmieniony interfejs. Nie znajdziemy tutaj dawnego menu PLIK, EDYCJA, NARZĘDZIA itp. Zamiast tego pojawiły się karty z narzędziami, które ciągną się jak wstążka w górnej części okna. Domyślnie aktywna jest karta NARZĘDZIA GŁÓWNE, dostępna jest również WSTAWIANIE, UKŁAD STRONY ODWOŁANIA itd. Wstęgi automatycznie dos...